Neosobní tvary sloves - příčestí

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.07.2016

Příčestí neboli participium má široké využití ať už v tvorbě pasivního rodu sloves nebo jako součást mnoha španělských časů nebo jednoduše může sloužit jako přídavné jméno. V tomto článku najdete vysvětlenou tvorbu příčestí, nepravidelnosti a užití.


Příčestí (Participio)

Narozdíl od infinitivu či gerundia, dalších dvou neosobních tvarů sloves, disponuje participium pravidelnými skloňovanými formami (abierto – abierta – abiertos – abiertas) a pravidelnostmi, resp. nepravidelnostmi (amar – amado, romper – roto). Nemá však složenou formu jako je infinitiv složený TTT nebo složené gerundium TTT.

Narozdíl od jiných jazyků, jako například čeština či němčina, je ve španělštině jen příčestí minulé (trpné), v dřívějších fázích bylo i přítomné, které v dnešní španělštině vymizelo, bylo nahrazeno přídavnými, podstatnými jmény či předložkami. Příklady přítomného příčestí: abundante TTT, durante TTT, asistente TTT. Přítomné přčestí se tvořilo přidáním koncovek -ante (slovesa I. třídy), -ente (slovesa II. třídy) a -inte (slovesa III. třídy) ke kořeni slova.

Participia se v mnohém velmi přibližují přídavným jménům. Mohou tak figurovat, např. Mi bicicleta es rota. TTT / Mi bicicleta es nueva TTT Nemají záporné předpony jako přídavná jména: completo – incompleto TTT, některá slovesa však záporné tvary umožňují, např.: inutilizado TTT od inutilizar – především taková, kde v infinitivu již záporná předpona je.

Tvorba

Participium se tvoří přidáním koncovek -ADO ke kořeni slov I. slovesné třídy (slovesa na -ar), popřípadě -IDO ke kořeni slov II. a III. třídy (slovesa na -er a -ir)

Infinitivo
Participio
amar
amado
comer
comido
hablar
hablado
tener
tenido
punir
punido
salir
salido
ir
ido
comprar
comprado

Následující slovesa mají nepravidelné příčestí:

Infinitivo
Participio
ver
visto
poner
puesto
volver
vuelto
abrir
abierto
cubrir
cubierto
decir
dicho
escribir
escrito
morir
muerto
romper
roto
satisfacer
satisfecho
hacer
hecho
resolver
resuelto

a k daným slovesům pochopitelně složeniny, jako jsou: compuesto, descubierto, envuelto, descrito, ad.

Jsou však i slovesa, která mají pravidelné i nepravidelné tvary příčestí.
freir – freído/frito
proveer – proveído/provisto
imprimir – imprimido/impreso

Používáme-li participio od těchto sloves ve složených časech, není zde žádný rozdíl, avšak v poslední době se stále více preferuje nepravidelný tvar:
Has frito la chuleta? TTT Has freído la chuleta? TTT

Jako přídavné jméno se využívá spíše nepravidelný tvar frito:
La chuleta ya está frita. TTT

Jako adjektiva se dnes používají dřívější nepravidelné tvary příčestí.Daná slovesa tvoří participium pravidelně. Někdy se může význam původního, nepravidelného, a dnešního, pravidelného, příčestí lišit, například:
nato TTT – nacer TTT – dnes nacido TTT
concluso TTT – concluir TTT- dnes concluido TTT
incluso TTT – incluir TTT – dnes incluido TTT
convicto TTT – convencer TTT – dnes convencido TTT
poseso TTT – poseer TTT – dnes poseído TTT

Příklady použití:

Jako přídavné jméno:
Una chuleta frita. TTT
La puerta está abierta. TTT
Tengo dos libros leídos. (Mám dvě přečtené knihy))

Ve složených slovesných tvarech:
No he hablado de él. TTT
Mi amiga me lo había dicho. TTT
Habría comido todo. TTTPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Numerales 0-20

Los numerales desde cero hasta veinte.
ALL LEVELS

Movilizaciones

Las movilizaciones – cómo podemos viajar.
ALL LEVELS

Colores

Los colores frecuentados.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2017 Vitware s.r.o.

TOPlist