Refranes

Vydáno dne 29.10.2008

Výběr několika španělských přísloví a rčení.

Přísloví (los refranes)


Miguel de Cervantes y Saavedra ve svém díle Důmyslný rytíř Don Quijote de La Mancha definoval pojem „refrán“ takto:

„Los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulaciones de nuestros antiguos sabios“ TTT


A mal tiempo, buena cara
Ve zlém čase veselá tvář
-I v těžkém období chodit s úsměvem-


Quien mal anda, mal acaba.
Kdo špatně chodí, špatně skončí
-Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí-


Perro que ladra, no muerde
-Pes, který štěká, nekouše-


Matar dos pájaros de un tiro
Zabít dva ptáky jednou ranou
-Zabít dvě mouchy jednou ranou-


Más vale pájaro en mano, que cien volando
Větší cenu má pták v ruce než sto letících
-Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše-


ce

Mucho ruido y pocas nueces
Velký rámus a málo ořechů (plodů)
-Mnoho řečí a skutek utek-


Más vale poco que nada
Větší cenu má něco nežli nic
-Lepší něco nežli nic-


Ojos que no ven, corazón que no siente
-Co oči nevidí, to srdce nebolí-


Lo que en los libros no está, la vida te enseñará
-To, co není v knihách, tě naučí život-


El amor es ciego
-Láska je slepá-


Quien no tiene, perder no puede
Kdo nemá, ztratit nemůže
-Kdo nic nemá, nemá co ztratit-


De noche todos los gatos son negros
-V noci jsou všechny kočky černé-


A su tiempo maduran las brevas
Úspěchy zrají časem
-Trpělivost růže přináší-


 


Články ze stejné rubriky:

Mgr. Marek Vondruška, absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, obor německá filologie, se zájmem o srovnávací lingvistiku, především v oblasti německého a španělského jazyka. Věnuje se soukromé výuce jazyků, je držitelem průvodcovské licence.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Refranes 7 8953 Od Johana poslední příspěvek
před 8 lety

Copyright 2008–2017 Vitware s.r.o.

TOPlist