Nepravidelná slovesa

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa: E-IE-I

Kromě sloves, která mají změnu E-IE v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu a imperativu, existují ještě taková, která mají třetí změnu v perfektu, čili minulém čase jednoduchém na I. Pokračování článku »
STARTER

SER nebo ESTAR?

Krátká kapitola o tom, kdy se používá sloveso ser a kdy estar. Ačkoliv je to celkem obtížná gramatika, jelikož čeština sloveso být nijak nerozlišuje a má jen tento jeden tvar, po zažití by už nikdo neměl mít velké problémy. Pokračování článku »
STARTER

TENER

Další přehled časování sloves, tentokráte ke slovesu TENER – mít, vlastnit. Pokračování článku »
STARTER

ESTAR

Tabulky s časovanými tvary slovesa ESTAR – být. Pokračování článku »
ELEMENTARY

SER

Patrně nejpoužívanějším slovesem každého jazyka je sloveso být. Ve španělštině patří do samostatných nepravidelných sloves, takže je potřeba se učit všechny tvary nazpaměť, neboť nemají pravidelné tvary. Článek zobrazuje tabulky s veškerými tvary slovesa. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Budoucí čas nepravidelných sloves

Doplňující článek o budoucím čase – futurum nepravidelných sloves. Některá mají pavopisné změny a tvoří se tedy nepravidelně. Pokračování článku »

 

Copyright 2008–2017 Vitware s.r.o.

TOPlist