Nepravidelná slovesa: E → IE

STARTER Vydáno dne 30.03.2014

Ve španělštině existují kromě vlastních nepravidelných sloves také skupiny sloves, jejichž nepravidelnost tkví ve změně kmenových samohlásek v různých časech. Změny se nemusí projevovat ve všech časech, v přítomném ale vždy. První takovouto skupinou jsou slovesa se změnou E na IE.V této skupině se přízvučné E slovesa mění na IE. Děje se tak tam, kde je přízvuk na kmeni slova. Více o tom v jednom z předchozích dílů o Přítomném čase.

Nepravidelnosti se projevují jen v oznamovacím způsobu přítomného času, rozkazovacím způsobu a spojovacím způsobu přítomného času(bude probráno později).

Jako vzor použijeme například sloveso CERRAR TTT

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
CIERRO
CERRAMOS
2.
CIERRAS
CERRÁIS
3.
CIERA
CIERRAN

Nepravidelnosti se odrážejí i na rozkazovacím způsobu:

Tykání:
¡CIERRA! TTT
¡CERRAD! TTT

Vykání:
¡CIERRE! TTT
¡CIERREN! TTT

Všechna slova, která mají tuto změnu, budou označena (E-IE). Nejsou to pouze slovesa první třídy, mohou zde být i ze zbylých dvou tříd, například defender TTT , perder TTT .

Příklady:

Cierre usted la puerta, por favor.
Zavřete ty dveře, prosím.

Ese mercado cierra a las once horas.
Ten obchod zavírá v jedenáct hodin.

Cerramos la escuela.
Zavíráme školu.

Cierras la ventanilla, por favor?
Zavřeš okno, prosím?

Cierra la ventanilla, por favor.
Zavři to okno, prosím.

Juan y Juana defienden su madre.
Jan a Jana brání svou matku.

  


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa: E-IE-I

Kromě sloves, která mají změnu E-IE v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu a imperativu, existují ještě taková, která mají třetí změnu v perfektu, čili minulém čase jednoduchém na I.
STARTER

SER nebo ESTAR?

Krátká kapitola o tom, kdy se používá sloveso ser a kdy estar. Ačkoliv je to celkem obtížná gramatika, jelikož čeština sloveso být nijak nerozlišuje a má jen tento jeden tvar, po zažití by už nikdo neměl mít velké problémy.
STARTER

ESTAR

Tabulky s časovanými tvary slovesa ESTAR – být.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist