španělština zdarma

Subjuntivo - konjunktiv #0 (úvod)

PRE Vydáno dne 28.09.2022

Subjuntiv je vedle kondicionálu, indikativu a imperativu čtvrtým a češtině (překvapivě nikoliv však angličtině) slovesným způsobem neznámým. V románských jazycích je však nepostradalným a je třeba se ho naučit správně používat. K tomu nám poslouží tento seriál.Úvod

Podivovali jste se někdy nad tím, kde se ve španělštině berou podivné tvary sloves jako například:

él entienda (entiende?) TTT *1 ellos quieran (quieren?) TTT *2 nosotros hablemos (hablamos?) TTT *3

Nepletete se v tom, že se jedná o přítomný čas, ovšem způsobu spojovacího, nikoli oznamovacího.

Studentům, kteří doposud se subjuntivem v rámci mateřského či jiného studovaného jazyka nepracovali, dělává problémy naučit se subjuntiv správně používat v situacích, v nichž by v češtině použili přítomný čas oznamovacího způsobu, budoucí čas oznamovacího způsobu anebo třeba způsob podmiňovací. Jelikož na stránkách doposud o subjuntivu bylo psáno minimálně, začínáme tímto článkem seriál o subjuntivu se stupňující se náročností. Budiž vám nápomocen při studiu!

této zajímavé studie vyplývá, že ve španělštině dohromady španělské i americké například 57 % sloves má tvar přítomného indikativu a 4,5 % tvar přítomného subjuntivu. Pokud zohledníme i ostatní časy, můžeme říci, že subjuntiv má zastoupení asi v 10 % případů v porovnání s indikativem. A to není málo a jeho neznalost by tak znamenala výraznou díru ve vašem jazyce.

Možné názvy pro tento gramatický jev jsou tyto následující:

subjuntiv, subjunktiv, konjunktiv, subjuntivu, spojovací způsob, aj…

Nereálný čas

Nereálný čas je pojem vypůjčený z tohoto článku na webu Helpforenglish.cz, v němž je tento koncept pěkně popsán a aplikován na anglickém jazyce. Ve španělštině si jím můžeme dovolit označit veškeré dějství v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, které jistě nebo velmi pravděpodobně neproběhlo (neprobíhá, neproběhne). Proto nereálný čas, nereálný děj.

Pro všechno nejisté a nereálné je nutné ve španělštině sáhnout pro subjuntiv. Subjuntiv jsou tedy speciální slovesné tvary používající se v situacích vyjadřujících neskutečné, většinou ve větách vedlejších. Jsou uvozeny často větami hlavními, které mohou být např.:

Chci, abys…, Pochybuji, že…, Záleží na …

… a spousta dalších. Subjuntiv také následuje po spojkách typu:

Kdyby …, Až …, Předtím než …/ Poté co…

… a po spoustě dalších.

Existují situace, v nichž je použití subjuntivu nutné, situace, v nichž je použití subjuntivu možné (a to buď s odlišným významem při subjuntivu a indikativu, anebo se stejným významem, kdy obvykle existují dva nesmiřitelné tábory hispanohablantes, hájící použití toho kterého způsobu v dané situaci, obvykle podle lokality, odkud pocházejí), a konečně též situace, v nichž je použití subjuntivu vyloženě chybou.

Tvary sloves

Vzpomeňme si třeba na rozkazovací způsob. Kromě kladného imperativu pro a vosotros vycházejí všechny tvary imperativu ze subjuntivu. A jak je to možné? Můžeme si to odůvodnit třeba tím, že rozkazujeme-li, pak žádáme doposud nereálné, něco budoucího. A přesně to je podstata subjuntivu:

¡No hables! TTT *4

¡Vayamos, compañeros! TTT *5

Dokonalé ovládnutí subjuntivu přítomného tak pro nás mj. znamená absolutní orientaci v celém rozkazovacím způsobu pro všechny osoby.

S tvary sloves subjuntivu minulého se čtenář mohl částečně setkat při vyjadřování formálního přání:

Quisiera reservar una habitación por tres noches. TTT *6

Ke snazšímu pochopení probírané látky doporučujeme mít znalosti tvoření a použití všech dosavadních časů a ostatních způsobů, které se ve španělském jazyce vyskytují, ale není to v žádném případě podmínkou. Pomoci může stránka www.conjugacion.es nebo poslední dobou také docela zdařilý seznamácký slovník.

Conclusiones clave

• Subjuntiv je čtvrtý slovesný způsob, nejčastěji vyjadřující nereálný děj.

• Ve španělštině i ostatních románských jazycích hraje nezastupitelnou roli a neobejdou se bez něj (byť se jeho použití mezi románskými jazyky různí).

• Používá se ve všech časech i „před“-časech (složených).

Budu rád, když mi necháte komentář dole pod článkem ⬇⬇ nebo na fóru a zeptáte se na to, co vás o subjuntivu zajímá.

Překlad:
  1. on rozumí – volný překlad bez kontextu…
  2. oni chtějí – volný překlad bez kontextu…
  3. my mluvíme – volný překlad bez kontextu…
  4. Nemluv!
  5. Pojďme, kolegové!
  6. Chtěl bych si rezervovat pokoj na tři noci.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Podmiňovací způsob přítomný

Kromě oznamovacího a rozkazovacího způsobu existuje i třetí, podmiňovací. Jak už sám název napovídá, popisuje podmíněné děje, vyjadřuje podmínky, či přání, ostatně to všichni známe…Kdyby neblo kdyby, nebyly by chyby. V tomto článku je vysvětlena tvorba a užívání kondicionálu.
ALL LEVELS

Rozkazovací způsob záporný

Ve španělštině se rozlišuje rozkazovací způsob na kladný (čti! utíkej!) a záporný (nečti! neutíkej!) Každý se totiž tvoří jinak. V tomto článku je vysvětleno, jak se tvoří ten negativní imperativ.
INTERMEDIATE

Jak vyjádřit "stát se"

Ve španělštině je skupinka sloves, která vyjadřují české „stát se“ případně změnit se (narozdíl například od cambiar, které popisuje změnu jako výměnu). Tato slovesa se nedají použít ledabyla a nejsou zaměnitelná. Více o nich zde.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář