Přízvuk a vázání slov

Vydáno dne 04.06.2008

Ve španělštině hraje velice důležitou roli slovní a větný přízvuk. Jen na přízvuku někdy záleží význam slov. Druhou velice důležitou věcí pro správné vyjadřování je znalost vázání slov. Španělé velice často vážou slova tak, že jim mnohdy ani nemůžeme rozumět. Tím, že spojují slova, se ovšem mění i výslovnost některých písmen.Přízvuk

Španělský přízvuk je dynamický a volný. Rozlišujeme přízvuk slovní a přízvuk větný. Ve výslovnosti ho značíme apostrofem '

Větný přízvuk

je dán postavením slov ve větě, jejich důrazem, intonací, výškou – melodií.

 

Slovní přízvuk

Slovní přízvuk nese slabika. Nelze říct, že přízvuk je jen zesílení dané slabiky, je doprovázen mnoha vedlejšími jevy. Razance, intonace, výška, délka…
Jedno slovo má vždy jen jeden přízvuk (s vyjímkou adverbií na -mente).
Všeobecně platí, že:

 

Tilde diacrítica

Tento přízvuk pomáhá rozlišovat slova, která se sice stejně píší, ale jejich význam je naprosto odlišný, např.:

el (člen určitý) él (on)
mas (ale) más (víc)
tu (tvůj, tvá, tvé) tú (ty)
esta (tato) está (on, ona je)

Vázání slov

Španělé velice rádi vážou slova na sebe, čímž si usnadňují spoustu práce. I my to občas děláme, chceme-li říci třeba v okně, vyslovujeme /fokně/. A stejně jako vidíme na tomto příkladu, kde se nám V změnilo v písmeno F, tak i ve španělštině se tím mění výslovnost některých hlásek.

Vezměme si třeba hlavní město Katalánska – Barcelonu – a soustřeďme se na počáteční písmeno B. Za těchto okolností je na začátku, to znamená, že se vyslovuje stejně jako naše. Ovšem pokud řekneme Vamos a Barcelona TTT *1 , dojde k navázání slov a naše původně počáteční B se octne vlastně uprostřed “slova”. Čili z /barθe'lona/ nám vznikne /'bamosaβarθe'lona/.

To samé platí i o ostatních hláskách, které se vyslovují v závislosti na jejich postavení ve slově. Například N. Říkali jsme si, že před V F se vyslovuje jako M. Takže pokud řekneme un (neurčitý člen), vyslovujeme ho jako N. Pokud bychom ale měli spojení un francés, které by se vázalo, došlo by ke změně výslovnosti /umfran'θes/.

Kromě tohoto případu ovlivňuje vázání slov i koncové D: Madrid /ma'ðrid/ -zde téměř zaniká, Madrid es /ma'ðriðes/ – dostalo se do polohy, kdy není na konci “slova”, výslovnost je tedy odlišná – nezaniká, je pouze redukována.

V neposlední řadě má vázání slov vliv i na vypouštění některých hlásek či spojování dohromady. V češtině také redukujeme S ve spojení Vezmi to s sebou – /vezmito sebou/. Španělé to dělají mnohem častěji. Un hombre TTT *2 /un'ombre/, ¿Qué es esto? TTT *3 /'kes'esto/.

 

Nic z tohoto dílu nepůjde hned. Španělská výslovnost je sice jednoduchá, ale to až poté, co si zvyknete. Je potřeba často trénovat jak přízvuk, tak vázání slov. Španělé by Vám sice rozuměli, co máte na srdci, ovšem mohlo by občas dojít k nemalým potížím. A navíc, když už něco děláte, tak tedy pořádně.

Překlad:
  1. jdeme do Barcelony
  2. muž, člověk
  3. Co to je?
Přepis bublinkové nápovědy: