Rod podstatných jmen

Vydáno dne 26.06.2008

Každé podstatné jméno má svůj rod. U nás v češtině máme rod mužský TEN, ženský TA a střední TO. Španělština má ale rody pouze dva, a to mužský a ženský. 

<h2> Podstatná jména (substantivos)</h2>

<h3> Rod podstatných jmen (género)</h3>

Jsou základním slovním druhem, který pojmenovává věci kolem nás. Ve španělštině neexistují podstatná jména středního rodu a také zde schází skloňování, které je nahrazováno předložkami, slovosledem a členem.

Podstatná jména mají tedy:

K určení rodu podstatného jména nám mnohdy dopomáhá koncovka. Základním obecným pravidlem je:

Jsou však určitá slova, která se tomuto základnímu pravidlu vyjímají:

Kromě O a A můžeme rod určit i podle jiných koncovek, a to:

 

Kromě koncovek můžeme poznat rod podle několika pravidel:

Mužského rodu jsou:

Ženského rodu jsou:

*Jsou ovšem i slova, kde, mají mužský a ženský rod shodnou koncovku, odlišujeme je proto jen a pouze pomocí členu: el/la paciente TTT *48 , el/la estudiante TTT *49

Abychom se nemuseli učit takovýto seznam, je dobré si vždy vypomoci slovem, které dané slovo reprezentuje:

El Atlántico – el oceáno – El oceáno Atlántico
El manzano – el árbol – el árbol manzano
El norte – el lado – el lado norte
El miércoles – el día – el día miércoles
El abril – el mes – el mes abril
El escribir – el infinitivo – el infinitivo escribir
La manzana – la fruta – la fruta manzana
La k – la letra – la letra k

tzn. že nepříklad el míércoles je rodu mužského, protože se jedná o den – el día, který je také rodu mužského.

Ostatní slova už podle zakončení nepoznáme, musíme si je vyhledat ve slovníku a zapamatovat si jejich rod:
la pared, el lápiz, la gente, el país, la noche, el papel, el pantalón

 

Přechylování

Přechylováním se rozumí převod podstatného jména jednoho rodu do rodu druhého, zpravidla ve směrumužský rod → ženský. Činí se to pomocí změny členu a někdy i změny koncovky.

Existuje i zvláštní skupina zrádných slov, kdy tvar podstatného jména zůstává stejný, ale při změně rodu se mění jeho význam, například:

EL capital TTT *66 x LA capital TTT *67

O těchto slovech ale zase až příště.

  
Překlad:
 1. chlapec
 2. Pavel
 3. kniha
 4. metro
 5. dívka
 6. Pavla
 7. stůl
 8. princezna
 9. ruka
 10. motorka
 11. rádio
 12. fotka
 13. den
 14. systém
 15. jazyk
 16. mapa
 17. sdělení
 18. garáž
 19. průchod
 20. zavazadla
 21. dobyvatel
 22. vrah/toreador
 23. profesor
 24. překlad
 25. schůze
 26. záliba
 27. vášeň
 28. kvalita
 29. přátelství
 30. fakulta
 31. město
 32. amplituda
 33. zvyk
 34. luštěnina
 35. profesor
 36. president
 37. lev
 38. Atlantik
 39. Rio Grande
 40. jabloň
 41. sever
 42. středa
 43. psaní
 44. profesorka
 45. presidentka
 46. lvice
 47. jablko
 48. pacient/ka
 49. student/ka
 50. dědeček x babička
 51. kocour-kočka
 52. přítel-přítelkyně
 53. řidič x řidička
 54. prezident x prezidentka
 55. Čech x Češka
 56. lev x lvice
 57. student x studentka
 58. novinář x novinářka
 59. otec x matka
 60. muž x žena
 61. herec x herečka
 62. princ x princezna
 63. divočák
 64. samice divočáka
 65. samec žirafy
 66. kapitál
 67. hlavní město
Přepis bublinkové nápovědy: