Přechylování rodů

Vydáno dne 26.06.2008

Test určený pro zopakování a zkontrolování osvojených gramatických jevů a slovíček.Vyberte správnou možnost přechýlení podstatných jmen:

 1. El muchacho

  1. el muchacha
  2. la muchacha
  3. la muchacho
  4. lo muchacho
 2. el profesor

  1. el profesore
  2. la profesor
  3. la profesora
  4. la profesore
 3. la abuela

  1. el abuela
  2. el abuelo
  3. la abuelo
  4. lo abuelo
 4. El checo

  1. el checa
  2. la checa
  3. la checha
  4. lo checo
 5. El amigo

  1. el amico
  2. la amica
  3. la amiga
  4. la amigo
 6. La señora

  1. el señor
  2. el señora
  3. el seňor
  4. la señorita
 7. La jefa

  1. el jefe
  2. el jefo
  3. la jefe
  4. la jefo
 8. La tía

  1. el tía
  2. el tio
  3. el tío
  4. la tío
 9. El estudiante

  1. el estudianto
  2. la estudianta
  3. la estudiante
  4. la estudianto
 10. La mesa

  1. el mesa
  2. el mese
  3. el meso
  4. la mesa
Správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) b, 4) b, 5) c, 6) a, 7) a, 8) c, 9) c, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: