Určování rodu #1

Vydáno dne 04.06.2008

Umíte správně určit ros podstatných jmen a tím i dosadit správný člen? Zde si to můžete vyzkoušet. 1. ________ gato

  1. el
  2. la
 2. ________ mesa

  1. el
  2. la
 3. ________ señor

  1. el
  2. la
 4. ________ oeste

  1. el
  2. la
 5. ________ independencia

  1. el
  2. la
 6. ________ facultad

  1. el
  2. la
 7. ________ Elba (Labe)

  1. el
  2. la
 8. ________ agua

  1. el
  2. la
 9. ________ casa

  1. el
  2. la
 10. ________ jefe

  1. el
  2. la
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) a, 4) a, 5) b, 6) b, 7) a, 8) a, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: