Určování času #1

Vydáno dne 01.10.2008

Test zaměřený na popis času.Doplňujte podle příkladu: 3:15 – Son las tres y un cuarto Nepoužívejte tečku za sdělením Son las tres y un cuarto., formální způsob (jako na digitálkách) Son las tres quince, výrazy horas a minutos. Son las tres horas y quince minutos.
Son las tres y cuarto

Používejte stupnici 1–12, tedy pro osmou hodinu večerní výraz ocho – 20:00 – Son las ocho

Cuarto používejte bez členu – Son las tres y un cuarto

8:06 ___________________________(1)
22:45 ___________________________(2)
11:27 ___________________________(3)
17:49 ___________________________(4)
20:00 ___________________________(5)
1:58 ___________________________(6)
14:30 ___________________________(7)
1:30 ___________________________(8)
23:00 ___________________________(9)
7:38 ___________________________(10)
19:09 ___________________________(11)
0:53 ___________________________(12)
5:15 ___________________________(13)
5:45 ___________________________(14)
3:30 ___________________________(15)

Správné odpovědi: 1) Son las ocho y seis ; 2) Son las once menos cuarto / Son las diez cuarenta y cinco ; 3) Son las once y veintisiete ; 4) Son las seis menos once / Son las dieciocho menos once ; 5) Son las ocho / Son las ocho en punto ; 6) Son las dos menos dos / Es la una cincuenta y ocho ; 7) Son las dos y media / Son las catorce y media ; 8) Es la una y media ; 9) Son las once ; 10) Son las ocho menos veintidós ; 11) Son las siete y nueve ; 12) Es la una menos siete ; 13) Son las cinco y cuarto ; 14) Son las seis menos cuarto ; 15) Son las tres y media / Son las tres y treinta
Přepis bublinkové nápovědy: