SER nebo ESTAR?

Vydáno dne 27.02.2014

Krátká kapitola o tom, kdy se používá sloveso ser a kdy estar. Ačkoliv je to celkem obtížná gramatika, jelikož čeština sloveso být nijak nerozlišuje a má jen tento jeden tvar, po zažití by už nikdo neměl mít velké problémy.Rozdíl v použití sloves SER a ESTAR

Jak již bylo řečeno, v češtině máme jediné sloveso být. Ve špěnělštině pro něho máme ovšem dva výrazy, které nemůžeme zaměňovat. Každé z těchto dvou sloves používáme v jiných případech.

SER

Příklady:

Cristina es guapa. TTT

Použijeme-li sloveso SER, jde o trvalou vlastnost, to znamená, že Kristýna je krásná už od narození, neustále.

Carmen es de México. Es de Chihuahua. Es mexicana. TTT

Son las once menos diez de la tarde. TTT

Es mi padre. Es un maestro. TTT

Es mi casa. TTT

Es de madera. TTT

Yo soy cristiano y tú, judio. TTT

ESTAR

Příklady:

Cristina está guapa. TTT
/--note Se slovesem ESTAR daná věta znamená, že Kristýna je právě v tuto chvíli, kdy větu oznamujeme, krásná, jindy tak krásná není nebo není tak krásná, jako právě v danou chvíli, čili bude asi pěkně oblečená, namalováná a sluší jí to oproti normálnímu stavu – jde o přechodnou vlastnost narozdíl od slovesa SER. \--

Carmen está mala. TTT

El coche mío está en esa casa. TTT

Závěr

Jak jste si mohli všimnout, stačí jen malé uklouznutí, malá záměna těchto dvou sloves, a už máme jiný význam. Řekneme-li, že Cristina es guapa, znamená to trvalo vlastnost, takže je krásná od narození, ale se slovesem estar jde o přechodnou vlastnost, takže je krásná jen dočasně. To samé platí i při použití například přídavného jména malo či bueno i na všechny otázky. Zeptáme-li se „Jaký je?“ – ¿Cómo es? a použijeme u toho slovesa ser, znamená to, že nás zajímají jeho charakteristické vlastnosti, odpovědí by mohlo být například že je hodný, milý, usměvavý. Pokud bychom ale stejnou otázku použili se slovesem estar, čili ¿Cómo está?, pak by byl význam otázky „Jaký je právě teď? nebo Jak mu je?“ a my bychom se v odpovědi dozvěděli, že je mu zle, že je bledý, že se mračí.

¿Cómo es? TTT
Es bueno. Es malo. TTT

¿Cómo está? TTT
Está bueno. Está malo. TTT

Kromě tohoto existují ještě mnohé vazby se slovesy SER a ESTAR, o nich si povíme v samostatné kapitole.

 
Přepis bublinkové nápovědy: