SER nebo ESTAR?

Vydáno dne 27.02.2014

Krátká kapitola o tom, kdy se používá sloveso ser a kdy estar. Ačkoliv je to celkem obtížná gramatika, jelikož čeština sloveso být nijak nerozlišuje a má jen tento jeden tvar, po zažití by už nikdo neměl mít velké problémy.Rozdíl v použití sloves SER a ESTAR

Jak již bylo řečeno, v češtině máme jediné sloveso být. Ve špěnělštině pro něho máme ovšem dva výrazy, které nemůžeme zaměňovat. Každé z těchto dvou sloves používáme v jiných případech.

SER

Příklady:

Cristina es guapa. TTT *1

Použijeme-li sloveso SER, jde o trvalou vlastnost, to znamená, že Kristýna je krásná už od narození, neustále.

Carmen es de México. Es de Chihuahua. Es mexicana. TTT *2

Son las once menos diez de la tarde. TTT *3

Es mi padre. Es un maestro. TTT *4

Es mi casa. TTT *5

Es de madera. TTT *6

Yo soy cristiano y tú, judio. TTT *7

ESTAR

Příklady:

Cristina está guapa. TTT *8

Se slovesem ESTAR daná věta znamená, že Kristýna je právě v tuto chvíli, kdy větu oznamujeme, krásná, jindy tak krásná není nebo není tak krásná, jako právě v danou chvíli, čili bude asi pěkně oblečená, namalovaná a sluší jí to oproti normálnímu stavu – jde o přechodnou vlastnost na rozdíl od slovesa SER.

Carmen está mala. TTT *9

El coche mío está en esa casa. TTT *10

Závěr

Jak jste si mohli všimnout, stačí jen malé uklouznutí, malá záměna těchto dvou sloves, a už máme jiný význam. Řekneme-li, že Cristina es guapa, znamená to trvalou vlastnost, takže je krásná od narození, ale se slovesem estar jde o přechodnou vlastnost, takže je krásná jen dočasně, případně chceme zdůraznit, že jí to oproti normálnímu stavu mimořádně sluší. To samé platí i při použití přídavného jména malo či bueno i na všechny otázky. Zeptáme-li se “Jaký je?” – ¿Cómo es? a použijeme u toho slovesa ser, znamená to, že nás zajímají jeho charakteristické vlastnosti, odpovědí by mohlo být například že je hodný, milý, usměvavý. Pokud bychom ale stejnou otázku použili se slovesem estar, čili ¿Cómo está?, pak by byl význam otázky “Jaký je právě teď? nebo Jak mu je?” a my bychom se v odpovědi dozvěděli, že je mu zle, že je bledý, nemocný, že se mračí.

¿Cómo es? TTT *11
Es bueno. Es malo. TTT *12

¿Cómo está? TTT *13
Está bueno. Está malo. TTT *14

Kromě tohoto existují ještě mnohé vazby se slovesy SER a ESTAR, o nich si povíme v samostatné kapitole.

 
Překlad:
 1. Kristýna je krásná.
 2. Carmen je z Mexika. Je z města Chihuahua. Je Mexičanka.
 3. Je za deset minut jedenáct večer.
 4. To je můj otec. Je učitelem.
 5. To je můj dům.
 6. Je ze dřeva.
 7. Jsem křesťan a ty jsi žid.
 8. Kristýna je krásná.
 9. Carmen je špatně.
 10. Moje auto je v tom domě.
 11. Jaký je? – stálá vlastnost
 12. Je hodný. Je zlý.
 13. Jaký je(právě teď – přechodná vlastnost)?, ale i jak mu je – právě teď
 14. Je mu dobře – je zdravý. Je mu špatně – je nemocný.
Přepis bublinkové nápovědy: