Velká a malá písmena (mayúsculas x minúsculas)

Vydáno dne 11.04.2022

Článek věnovaný problematice velkých písmen ve vlastních jménech, v názvech organizací, planet, značek, institucí, budov a mnoho dalšího.Psaní velkých písmen

Psaní velkých písmen je ve španělštině o dost jednodušší než v jiných jazycích, především tedy o mnoho jednodušší než v češtině, jelikož je zde absence výjimek.

Píší se jako v češtině po interpunkci, tzn. po tečce, dvojtečce, třech tečkách:

Zde si musíme dát pozor na psaní velkého či malého písměna po třech tečkách. V prvním příkladu se jedná o dvě odlišné informace, tedy dva celky, a proto se velké písmeno píše.

V druhém příkladu se jedná o myšlenkový pochod, který je jen přerušený, proto se jedná o jeden celek a velké písmeno se nepíše.

Velká písmena se dále píší:

U vlastních jmen a příjmení osob, zvířat a věcí:

Místní jména (státy, města, řeky, pohoří, hory, ad.)

Astronomická tělesa jako planety, galaxie, hvězdy, souhvězdí, ale i znamení zvěrokruhu (jedná se vlastně o souhvězdí)

Instituce a značky, periodika

Svátky

Názvy ulic, náměstí a jiných prostranství ve městech jsou s velkým písmenem. Doprovázející slova jako “náměstí”, “ulice”, “třída” jsou však s malým písmenem.

Zkratky

Světové strany. Zde se ale musíme soustředit na to, zda se jedná o světovou stranu nebo jen určení směru, umístění

V této situaci si představme, že jdeme lesem s kompasem a co chvíli se do něj díváme. Proto když se rozhodneme jít na sever, znamená to, že tím myslíme, že se jedná o světovou stranu, kterou ukazuje střelka kompasu.

Tento příklad už je s malým písmenem, protože severem zde míníme umístění – zde v Itálii – a ne světovou stranu.

Stejně jako v češtině lze psát obecná podstatná jména s velkým písmenem, pokud se jedná o jedinečnou věc nebo tím míníme něco specifického:

Zatímco v prvním případě se jedná o obecné podstatné jméno prezident (ve spojení s gobierno je to pak předseda vlády), ve druhém píšeme s velkým písmenem proto, že upozorňujeme na pana prezidenta celé země, který je jen jeden.

Tento proces může fungovat i opačně v rámci zobecňování. S malým písmene tak můžeme psát i vlastní jména

Překlad:
 1. Předevčírem se narodil můj synovec Ivo. Jeho táta slavil celou noc.
 2. A on odpověděl: “Ani ve snu!”
 3. Minulý týden jsem strávil v Portugalsku… Byl to krásný zážitek.
 4. Takže, dneska se musím učit na zkoušku, dojít na nákup, setřít prach…nene, to jsem dělala včera.
 5. beran
 6. váhy
 7. Slunce
 8. Merkur
 9. Mléčná dráha
 10. Vánoce
 11. Velikonoce
 12. USA
 13. EU
 14. Teď budem pokračovat na sever
 15. Sever Itálie je hornatý.
 16. Předseda vlády tady není.
 17. Pan prezident měl velmi empatický proslov
 18. Můj syn maluje moc pěkně. Je to učiněný pikaso.
Přepis bublinkové nápovědy: