Interpunkce

Vydáno dne 07.08.2008

Ačkoliv se interpunkční znaménka projevují v mluveném slovu minimálně, v psaném slovu jsou nedílnou součástí jazyka.Interpunkce

Ve španělštině se interpunkční znaménka používají většinou stejně jako u nás. Jediným závažným problémem by mohla být čárka.


Dvojtečka :

Klade se za stejných okolností jako v češtině, krom toho ještě navíc v dopisech po oslovení.

Queridísima madre:
Yo te no vio....

Jak si můžete všimnout, na dalším řádku začíná po dvojtečce věta velkým písmenem.


Otazník ¿ ? a vyřičník ¡ !

Od češtiny se výrazně liší jan tím, že kromě našeho českého znaménka na konci věty je i obrácené znaménko na začátku věty nebo na začátku části, která uvozuje otázku či rozkaz nebo zvolání.

¡Hola, Juan!

¡Trabaje rápido!

¿Qué hora es?

¿Hola, Juan, Qué hora es?


Uvozovky " " , ' ' , >> <<

Ve španělstině jsou tři druhy uvozovek a všechny mají stejný význam a funkci. Užívají se stejně jako v češtině - v citátech, příslovích, u výroků, zdůraznění,...


Středník ;

Středník může být často nahrazován jiným interpunkčním zneménkem. Záleží spíše na člověku, jestli chce raději použít středník nebo čárku, popřípadě tečku.


Čárka ,

I čárka je ve většině případů shodně využívaná jako v češtině.

Přepis bublinkové nápovědy: