Budoucí čas

Vydáno dne 08.10.2008

Základní budoucí čas ve španělštině. Můžeme jím vyjadřovat vzdálenou, ale i blízkou budoucnost, plánovanou budoucnost, zkrátka všechno, co nás čeká a nemine, vlastně i pravděpodobnost či odhad, nikdy nevíme jistě, co nás čeká. Stejně jako v češtině jím lze vyjádřit i určité věci přítomné.Budoucí čas jednoduchý (futuro simple)

Tento budoucí čas můžeme považovat za nejhojněji využívaný, pomineme-li opisný ekvivalent "IR A + INFINITIV", který se však mnohonásobně častěji užívá v zemích Latinské Ameriky. Dalším časem je budoucí čas složený, který se užívá však zřídka. O obou časech se objeví samostatný článek, my se nyní podíváme na jednoduché futurum.

Tvoří se velmi jednoduše, a to přidáním následujících koncovek k infinitivu slovesa:

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
-EMOS
2.
-ÁS
-ÉIS
3.
-ÁN

Velkou výhodou také je, že předchozí koncovky jsou shodné pro všechny tři třídy:

 
Osoba
hablar
comer
punir
1.
hablaré
comeré
puniré
2.
hablarás
comerás
punirás
3.
hablará
comerá
punirá
1.
hablaremos
comeremos
puniremos
2.
hablaréis
comeréis
puniréis
3.
hablarán
comerán
punirán

Přízvuk, jak sami vidíte, je většinou značen graficky a vyskytuje se na koncovkách.


Pokud by se někdo zajímal o původ těchto tvarů, proč se koncovky připojují k infinitivu a ne k časovanému kmeni jako jiné časy, musel by zabrousit do dob staré kastilštiny. Futurum tehdy bylo složené ze dvou slov, a sice podle vzorce "INFINITIV + HABER". Sloveso haber bylo časováno v přítomném čase. Pro názornost se můžeme podívat na následující tabulku (jako vzor si dáme například sloveso hablar):

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
HABLAR HE
HABLAR HEMOS
2.
HABLAR HAS
HABLAR HABÉIS
3.
HABLAR HA
HABLAR HAN

Takže, chtěl-li nějaký ten don Pedro říci, že bude mluvit se svým přítelem, jeho věta by zněla takto:

Hablar he con un amigo mío.

Vývojem španělského jazyka a také zvyšující se rychlostí životního stylu a potřeby člověka si vše usnadňovat, se tyto tvary začaly zkracovat. Ze slovesa haber se odtrhnulo H, které se stejně nevyslovovalo, a zbylé tvary se připojily k infinitivu. Ty ovšem byly přízvučné (he, has, ha...), poukazovaly na futurum, a proto se po spojení s infinitivem začaly značit přízvukem:

HABLAR HE - HABLAR HE - HABLAR-E - HABLARÉ


 

Použití:

Příklady:

 

Některá nepravidelná slovesa mají zvláštvní tvoření budoucího času. Více naleznete v tomto článku.

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: