Pronombres indefinidos (neurčitá zájmena)

Vydáno dne 15.01.2017

Další skupinou zájmen jsou neurčitá zájmena, ve španělštině ne toliko početná jako v češtině. Používají se pro vyjádření nejistoty, nepřesného množství, kvality, nevědomosti, domněnky. O jejich tvarech a využití se dočtete zde.ALGO

Tienes algo para nosotros? TTT *1 Han visto algo maravilloso. TTT *2

ALGUIEN

Alguien está a la puerta. TTT *3 Alguien te telefoneaba. TTT *4

ALGUNO / ALGÚN

Algún hombre preguntó por tí. TTT *5 Algunas muchachas van a bailar un tango. TTT *6 Lo tienes de alguno de ellos? TTT *7

CADA

Ibamos cada día a la playa para tomar el sol. TTT *8 Cada mujer ama chocolate. TTT *9

Cada uno de esos profesores sabe por lo menos una lengua extranjera. TTT *10

CIERTO

Cierto nino me ha dicho hoy que iría a llover. TTT *11 Cierto día me casaré con Miguelita. TTT *12

CUALQUIERA

Hoy tengo nada que hacer. Quiero leer qualquier(a) libro. TTT *13 Si vienes, llégame qualesquier libros. TTT *14 Cualquiera puede decirlo. TTT *15

DEMÁS

Los demás coches no vendrán. TTT *16 Qué tengo que hacer con los demás? TTT *17

OTRO

Quisiera usted otra taza de café? TTT *18 La visitamos otro día. TTT *19 *Cómo te gusta las otras tapas? TTT *20

QUIENQUIERA

TODO

Toto zájmeno má velkou škálu využití a pravidel (bez členu/se členem, jednotné číslo/množné číslo, ad.) Více v tomto článku. (Článek bude vydán)

UNO

No siempre está uno de humor. TTT *21 No puede uno saber todo. TTT *22

VARIOS

Varios hijos todavía no pueden leer. TTT *23 Varias faldas no me gustaban. TTT *24

Překlad:
 1. Máš pro nás něco?
 2. Viděli něco zázračného.
 3. Někdo je u dveří.
 4. Někdo ti volal.
 5. Ptal se po tobě nějaký muž.
 6. Nějaké dívky zatančí tango.
 7. To máš od někoho z nich?
 8. Každý den jsme chodili na pláž se opalovat.
 9. Každá žena miluje čokoládu.
 10. Každý z těch profesorů zná alespoň jeden cizí jazyk
 11. Jisté dítě mi dnes řeklo, že bude pršet.
 12. Jednoho/Jistého dne se ožením s Míšou.
 13. Dnes nemám co dělat. Chci si přečíst jakoukoli knihu.
 14. Jestli přijdeš, přines mi jakékoli knihy.
 15. To může říci kdokoli.
 16. Ostatní auta nebudou prodávat.
 17. Co mám dělat s ostatními?
 18. Přál byste si další šálek kávy?
 19. Navštívíme ji jiný den.
 20. Jak ti chutnají ty ostatní tapas?
 21. Člověk nemá vždycky náladu.
 22. Člověk nemůže vědět všechno.
 23. Některé děti ještě neumí číst.
 24. Některé sukně se mi nelíbily.
Přepis bublinkové nápovědy: