Stupňování příslovcí

Vydáno dne 27.01.2014

Článek vysvětluje, jak stupňujeme odvozená příslovce – tj. ty, které se tvoří připojením přípony -MENTE k přídavnému jménu v ženském rodě.Stupňování

Stupňování je téměř stejné jako u přídavných jmen.

1.stupeň - pozitv

Rápidamente
Naturalmente
Posiblemente
Pasito

2.stupeň - komparativ

Tvoří se pomocí slova más, popřípadě menos při snižujícím smyslu

Más / menos rápidamente
Más / menos naturalmente
Más / menos posiblemente
Más / menos pasito

3.stupeň - superlativ

U přídavných jmen se tvoří jako komparativ, čili MÁS(MENOS) + přídavné jméno, a ještě člen určitý. Zde u příslovcí je tomu podobně. Použijeme slova más/menos a příslovce. Na rozdíl od přídavných jmen však neužijeme určitých členů mužského nebo ženského rodu, nýbrž člen rodu středního - LO.

Superaltivy budou tedy vypadat nějak takto:

Lo más / menos rápidamente
Lo más / menos naturalmente
Lo más / menos posiblemente
Lo más / menos pasito

Nepravidelné stupňování

 
PozitivKomparativSuperlativ
bien (dobře)mejor (lépe)lo mejor (nejlépe)
mal (špatně)peor (hůře)lo peor (nejhůře)
mucho (mnoho)más (více)lo más (nejvíce)
poco (málo)menos (méně)lo menos (nejméně)

Tyto čtyři příslovce se stupňují nepravidelně. Jak si můžete všimnout, lo más - více a lo menos - méně se používá pro stupňování ostatních, v doslovném překladu by pak tedy například lo más rápidamente znamenalo co nejvíce rychleji = nejrychleji.

Při vyjádření "Co možná + příslovce" přikládáme slovo posible:

Lo mejor posible
Lo menos rápidamente posible

Srovnávání bude probráno v samostatné kapitole.

Při vytyčení jedinečnosti z většího množství - superlativ - používáme předložku DE:

Él lee lo más rápidamente de la gente.

Více příslovcí ve větě

Vyskytuje-li se ve větě více příslovcí, pak má přípomu -MENTE jen poslední z nich:
Él lee rápida y fluidamente.

Přepis bublinkové nápovědy: