Osobní zájmena nepřízvučná #1

Vydáno dne 11.11.2008

Test na téma osobních zájmen bez předložek, čili nepřízvučných, která jsou ve tvarech třetího nebo čtvrtého pádu.Doplňte podle vzoru:

No necesito mi coche. No lo necesito.

Pokud se jedná o mužský rod ve čvrtém pádě, pak dávejte přednost tvarům LO místo LE.

Pošlu jí ho. ___________________________(1) voy a mandar.
Oni nás navštíví. Ellos ___________________________(2) van a visitar.
Čekám vás (2. osoba, množné číslo). ___________________________(3) espero.
Voy a comprar un refresco. ___________________________(4) voy a comprar.
Tú vas a comer la cena. Tú vas a ___________________________(5) .
Usted espera a su novia. Usted ___________________________(6) espera.
Tú eres Pablo? – Sí. -Pablo, Elena ___________________________(7) busca!
Tiene un automóvil nuevo. – Yo no ___________________________(8) creo. TTT
Muestro esta pictura a Juana. ___________________________(9) muestro. TTT
Tú comes la cena. Tú ___________________________(10)  comes.

Správné odpovědi: 1) se lo ; 2) nos ; 3) os ; 4) lo ; 5) comerla ; 6) la ; 7) te ; 8) le / lo ; 9) se la ; 10) la
Přepis bublinkové nápovědy: