Yeísmo (a žeísmo)

Vydáno dne 02.02.2017

Vedle cecea a sesea je stále populárnější, rozšířenější jev také yeísmo, jak ve Španělsku, tak především v Latinské Americe, kde se dále výslovnost posouvala až k tzv. žeísmo, popřípadě šeísmo. Co tyto výrazy znamenají? Najdete v dnešním článku.Yeísmo

Yeísmo je výslovnostním jevem, vedle cecea a sesea, který se vyskytuje v některých oblastech Španělska a Latinské Ameriky, ale který není doposud plně kodifikován a normován. Ve spojitosti s tímto jevem se někdy můžeme setkat i s pojmem lleísmo

Jedná se o fenomén, ve kterém se výslovnost hlásky LL vyslovuje jako Y, čili ve spojeních lla – / ** /, lle – / ** /, lli – / ** /, llo – / ** /, llu – / ** / se výslovnost mění na ya – / ** /, ye – / ** /, yi – / ** /, yo – / ** /, yu – / ** /. Jedná se však o jev přiznávaný v mluvené řeči, v psaném styku nelze tyto hlásky graficky nahrazovat, například calle TTT nelze psát caye.

Pojem lleísmo v úvodu tohoto článku označuje korektní výslovnost, čili výslovnost s hláskou / * /.

Příklady:

llamar TTT / ****** / (lleísmo) vs. / ****** / (yeísmo)
llover TTT / ****** / (lleísmo) vs. / ****** / (yeísmo)
calle TTT / ***** / (lleísmo) vs. / ***** / (yeísmo)
pollo TTT / ***** / (leísmo) vs. / ***** / (yeísmo)
gallina TTT / ******* / (leísmo) vs. / ******* / (yeísmo)

Yeísmo je jevem dnes velmi rozšířeným v mnohých nářečích ve Španělsku, daleko více je ale využívané v Latinské Americe, jak je patrné z následujících dvou obrázků. Modré jsou oblasti yeísma, fialové jsou oblasti, kde se mezi / * / a / * / rozlišuje a růžové jsou oblasti lleísma.

Rozšíření yeísmo ve Španělsku Co se Španělska týče, je yeísmo rozčířené na Kanárských ostrovech, v Madridu a směrem na jih, do Andalusie, ale nepříklad i v některých oblastech Galicie na severu či v Katalánsku.


Rozšíření yeísmo v Latinské Americe V Latincké Americe se jedná o oblasti v Kolumbii, Ekvádoru, Argentině, Bolívii, Chile a částečně v Paraguayi.

Yeísmo vzniklo přibližně v 16. století mícháním mluvy a zjednodušováním. Dnes se jedná o stále populárnější fenomén. Výslovnost ll byla obtížnější než y. V souvislosti s yeísmem v Latinské Americe se však můžeme setkat i s jevem žeísmo:

Žeísmo

Zde je řeč o Paraguayi a Uruguayi, kde se výslovnost posunula ještě více a vlivem tzv. rehilamiento se původní ll či v yeísmu y vyslovuje v rámci žeísma přibližně jako české jako ž. Méně často pak v neznělé formě jako šeísmo s výslovností / * /.

calle TTT / ***** / (lleísmo) vs. / ***** / (žeísmo)
pollo TTT / ***** / (lleísmo) vs. / ***** / (žeísmo)
playa TTT / ****** / (lleísmo) vs. / ****** / (žeísmo)

Přepis bublinkové nápovědy: