Španělsko 1

Vydáno dne 22.09.2008

Znáte dobře Španělsko jako takové? Vyznáte se v dějinách, geografii, politice, kultuře a dalších odvětvích této země? První ze série testů Vám pomůže zjistit, jak na tom jste se svými znalostmi. 1. Hlavním městem Španělského království je ________.

  1. Barcelona
  2. León
  3. Madrid
  4. Toledo
 2. Španělská národní galerie, neméně známá jako ruská Ermitáž či londýnská National Gallery, se nazývá ________

  1. Louvre
  2. Prado
  3. Salamanca
  4. Uffizi
 3. ________ je nejjižnější autonomní oblastí Španělska.

  1. Andalusie
  2. Galicie
  3. Katalánie
  4. Murcie
 4. V současné době je králem ________

  1. Felipe VI.
  2. Francisco Franco
  3. Juan Carlos I.
  4. Juan Carlos II.
 5. V jakém městě se roku 1992 konaly letní Olympijské hry?

  1. Barcelona
  2. Madrid
  3. Malága
  4. Sevilla
 6. Býčí zápasy se obecně nazývají

  1. gazpacho
  2. korida
  3. sangría
  4. tortilla
 7. Jaké jsou úřední jazyky Španělska?

  1. španělština a katalánština
  2. španělština, katalánština a baskičtina
  3. španělština, katalánština, baskičtina a galicijština
  4. španělština, katalánština, baskičtina a kastilština
 8. Které ostrovy patří Španělsku?

  1. Azory
  2. Baleáry
  3. Falklandy
  4. Korsika
 9. Slavný španělský malíř, který se proslavil především svými kubistickými malbami, je

  1. Dalí.
  2. Lada
  3. Monet
  4. Picasso
 10. Spisovatel, který se proslavil díky svému románovému hrdinovi Donu Quijotovi, se jmenuje

  1. Federico García Lorca
  2. Lope de Vega
  3. Miguel de Cervantes y Saavedra
  4. Pedro Calderón de la Barca
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) a, 4) a, 5) a, 6) b, 7) c, 8) b, 9) d, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: