Budoucí čas nepravidelných sloves

Vydáno dne 11.10.2008

Doplňující článek o budoucím čase – futurum nepravidelných sloves. Některá mají pavopisné změny a tvoří se tedy nepravidelně.Budoucí čas nepravidelných sloves

Jak již bylo řečeno v článku o prostém budoucím čase, některá nepravidelná slovesa mají zvláštní tvary, kromě jiných časů, i v čase budoucím. Uvedené nepravidelnosti se pak objevují i v přítomném podmiňovacím způsobu.

Sloves, která mají změnu kmenové samohlásky pod přízvukem, např cerrar, conocer, morir, sentir,... se nepravidelnost netýká. (cerraré, cerrarás, cerrará,...). Změny se týkají pouze následujících nepravidelných sloves:

 

2) Změna v D
OsobaTENERVENIRSALIRVALERPONER
ZákladTENDRVENDRSALDRVALDRPONDR
1.tendrévendrésaldrévaldrépondré
2.tendrásvendrássaldrásvaldráspondrás
3.tendrávendrásaldrávaldrápondrá
1.tendremosvendremossaldremosvaldremospondremos
2.tendréisvendréissaldréisvaldréispondréis
3.tendránvendránsaldránvaldránpondrán

U těchto sloves, jak sami můžete vidět, spočívá nepravidelnost ve změně koncové samohlásky E nebo I v souhlásku D. To není nijak nezbytné si pamatovat, ale může to být dobrým vodítkem.

 

2) Vypuštění E
OsobaSABERHABERCABERPODERQUERER
ZákladSABRHABRCABRPODRQUERR
1.sabréhabrécabrépodréquerré
2.sabráshabráscabráspodrásquerrás
3.sabráhabrácabrápodráquerrá
1.sabremoshabremoscabremospodremosquerremos
2.sabréishabréiscabréispodréisquerréis
3.sabránhabráncabránpodránquerrán

Výše zmíněná slovesa koncovou samohlásku E vypouštějí. U slovesa querer se koncové r zdvojuje.

 

3) Redukce kmenu
OsobaHACERDECIR
ZákladHARDIR
1.harédiré
2.harásdirás
3.harádirá
1.haremosdiremos
2.haréisdiréis
3.harándirán

Slovesa hacer a decir redukují kmen a vypouštějí z něj hlásky (ACE a EC).

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: