Základní číslovky #2

Vydáno dne 03.11.2008

Další část výkladu gramatiky z okruhu číslovek. V této kapitole přicházejí na řadu číslovky od 100 dále.Číslovky základní #2

Stovky

100 - ciento, cien*
200 - doscientos / doscientas
300 - trescientos / trescientas
400 - cuatrocientos / cuatrocientas
500 - quinientos / quinientas
600 - seiscientos / seiscientas
700 - setecientos / setecientas
800 - ochocientos / ochocientas
900 - novecientos / novecientas

*Druhý tvar pro stovku - cien. Jeho užívání je vysvětleno níže.

Číslovky vyjadřující sta mají dva tvary - jeden mužského rodu (zakončený na -OS) a jeden ženského tvaru (-AS), musíme tedy správně určovat, s jakým rodem se číslovka váže:

800 knih - ochocientos libros
500 domů - quinientas casas
700 obyvatel - setecientos pobladores
200 žen - doscientas mujeres
400 - cuatrocientos (pokud se číslovka s ničím nevyskytuje, je v mužském rodě)

Mezi stovkami a desítkami není žádná spojka. Ta je pouze, jak jsme si řekli v prvním díle, mezi desítkami a jednotkami (od 31 do 99):

248 - doscientos cuarenta y ocho
963 - novecientos sesenta y tres
311 - trescientos once
501 - quinientos uno (una)
222 - doscientos veintidós
450 - cuatrocientos cincuenta
119 - ciento diecinueve

Tisíc

Tisíc jako číslovka je MIL a je neměnná

1000 - mil
2000 - dos mil
3000 - tres mil

Příklady:

8 000 - ocho mil
12 000 - doce mil
16 000 - diecisiete mil
20 000 - veinte mil
24 000 - veinticuatro mil
37 000 - treinta y siete mil
53 000 - cincuenta y tres mil
100 000 - cien mil
115 000 - ciento quince mil

378 456 - trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis
343 343 - trescientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y tres
999 999 - novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve

Tučně jsou vyznačeny dvě číslovky. Každá obsahuje stovku a pokaždé stovku vyjádříme jinak. Je to proto, že číslovka sto se před číslovkami většími (1 000, 1 000 000,... )nebo podstatnými jmény, resp. přídavnými (cien buenos caramelos , cien días ) krátí na cien. Před nižšími (desítky, jednotky) zůstává stejná (ciento dos, ciento noventa y nueve). Číslovka sto v nezkráceném tvaru - ciento - má stejný tvar pro oba rody a nepřibírá koncové -S: cienta chicas cientos días cientas chicas, pokud se nejedná o význam neurčité číslovky "stovky, sta", pak je pouze v množném čísle a užívá se s předložkou DE: cientas de chicas

Číslovka tisíc se může objevit také jako podstatné jméno: el millar, množné číslo los millares.
Její užití pak musí být jiné, tedy shodné s podstatným jménem:
dos miles pesetas X dos millares de pesetas
Stejně můžeme užít i číslovky MIL v množném čísle = miles. Pak bude znamenat neurčitou číslovku s významem "tisíce" a bude se pojit s předložkou DE: miles de pesetas

Milión


Milión se chápe jako podstatné jméno. V jednotném čísle el MILLÓN, v množném MILLONES.

1 202 341 - un millón doscientos dos mil trescientos cuarenta y uno (jelikož se chápe jako podstané jméno, bude před ním UN pro vyjádření jeden)
5 000 000 - cinco millones
4 780 999 - cuatro millones setecientos ochenta mil novecientos noventa y nueve

Ve spojení s podstatným jménem musíme tedy přivlastňovat, a to pomocí předložky DE:

1 000 000 eur - un millón de euros
2 000 000 stromů - dos millones de árboles

Miliarda

Španělé pro miliardu mají buď výraz un millardo nebo opisem s významem tisíc miliónů, jedná se také o podstatné jméno:

1 000 000 000 - MIL millones

3 000 000 000 automobilů - tres millardos de automóviles / tres mil millones de automóviles

Bilión

Stejně jako milión je i bilión (a následující trilión) podstatným jménem.
el billón

Trilión

Pokud by přece jenom byla potřeba i tato číslovka, bude analogicky el trillón, los trillones

Příklady:

101 - ciento uno
111 - ciento once
359 - trescientos cincuenta y nueve
875 - ochocientos setenta y cinco
1 489 - mil cuatrocientos ochenta y nueve
5 652 - cinco mil seiscientos cincuenta y dos
9 885 - nueve mil ochocientos ochenta y cinco
10 002 - diez mil dos
12 112 - doce mil ciento doce
20 354 - veinte mil trescientos cincuenta y cuatro
56 646 - cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis
84 100 - ochenta y cuatro mil cien(to)
111 222 - ciento once mil doscientos veintidós
348 949 - trescientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y neuve
644 000 - seiscientos cuarenta y cuatro mil
1 245 874 - un millón doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro
6 615 616 - seis millones seiscientos quince mil seiscientos y dieciseis
8 524 300 - ocho millones quinientos veinticuatro mil trescientos
15 244 574 - quince millones doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro
29 560 000 - veintinueve millones quinientos sesenta mil
100 254 244 - cien millones doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro
645 847 207 - seiscientos cuarenta y cinco millones ochocientos cuarenta y siete mil doscientos siete
2 015 348 422 - dos millardos quince millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintidós
56 000 000 002 - cincuenta y seis mil millones dos (cincuenta y seis millardos dos)
7 154 955 000 100 - siete billones ciento cincuenta y cuatro mil millones novecientos cincuenta y cinco millones ciento

Přepis bublinkové nápovědy: