Zvratná slovesa

Vydáno dne 03.12.2008

Test na zvratná slovesa. Podle příkladu doplňte vhodně vyčasované zvratné sloveso. Pozor na nepravidelná slovesa nebo slovesa se změnou kmenové samohlásky, resp. souhlásky, pozor na vazby s infinitivy a rozkazy.Doplňte správný tvar zvratného zájmena v přítomném čase.

Příklad:
(Yo) _ (alojarse) en este hotel.
(Yo) me alojo en este hotel.

¿Cómo ___________________________(1) (llamarse) esta cosa en la lengua española?
Mis padres ___________________________(2) (levantarse) a las seis de la mañana.
Tienes que ___________________________(3) (irse).
Mi marido ___________________________(4) (ducharse) antes de ir al trabajo.
¡ ___________________________(5) (irse) Alberto, por favor! (Odejdi Alberte,…)
___________________________(6) (lavarse) mis manos.
(Nosotros) ___________________________(7) (quedarse) aquí.
(Vosotros) ___________________________(8) (moverse) muy rápido.
(Yo) ___________________________(9) (moverse) muy lentamente.
Mi hermano va a ___________________________(10) (casarse) este viernes. (se bude ženit)

Správné odpovědi: 1) se llama ; 2) se levantan ; 3) irte ; 4) se ducha ; 5) vete ; 6) me lavo ; 7) nos quedamos ; 8) os movéis ; 9) me muevo ; 10) casarse
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: