Přivlastňovací zájmena #3

Vydáno dne 19.01.2009

Test na zopakování znalostí v oboru přivlastňovacích zájmen přízvučných a nepřízvučných. 1. Naše a vaše zahrada.

  1. La nuestra y la jardín vuestra.
  2. Nosotra y vosotra jardín.
  3. Nuestro y vuestro jardín.
  4. Nuestros y vuestros jardínes.
 2. Můžeme mu dát své peníze.

  1. Podemos darle dinero nuestro.
  2. Podemos darle los dineros nuestros.
  3. Podemos darle nuestro dinero.
  4. Podemos darle nuestros dineros.
 3. Vaše ne. (pokračování minulé věty)

  1. El vuestro no.
  2. Los vuestros no.
  3. No vuestro.
  4. No vuéstro.
 4. Mám pár našich fotografií.

  1. Tengo unas fotos nuestras.
  2. Tengo unas las fotos nuestras.
  3. Tengo unos fotos nuestros.
  4. Tengo unos los fotos nuestras.
 5. Ten tvůj talíř je čistý.

  1. Ese plato tío está limpio.
  2. Ese plato tuo está limpio.
  3. Ese plato tuyo está limpio.
  4. Ese platu tu está limpio.
 6. Vaši babičku chci!

  1. ¡Abuela sua quiero!
  2. ¡Su abuela quiero!
  3. ¡Sua abuela quiero!
  4. ¡Suya abuela quiero!
 7. Tahle kniha je moje.

  1. Este es mio libro.
  2. Este es mío libro.
  3. Este libro es mía.
  4. Este libro es mío.
 8. A kde je jeho? (pokračování předešlé věty)

  1. ¿Y dónde está el suyo?
  2. ¿Y dónde está la suya?
  3. ¿Y dónde está su?
  4. ¿Y dónde está suyo libro?
 9. Hlídejte si své děti

  1. ¡Vigila a sus niños!
  2. ¡Vigilad a vuestros niños!
  3. ¡Vigile a los niños sus!
  4. ¡Vigile a vuestros niños!
 10. Dnes má svůj den.

  1. Hoy tiene a su día.
  2. Hoy tiene día suya.
  3. Hoy tiene su día.
  4. Hoy tiene sua día.
 11. To je drahá motorka. Jo, je moje.

  1. Es una moto cara. -Sí, es mi.
  2. Es una moto cara. -Sí, es mía.
  3. Es una moto cara. -Sí, es mío.
  4. Es una moto cara. -Sí, es mio.
 12. Kde mám svoje hodinky?

  1. ¿Dónde está mi reloj mío?
  2. ¿Dónde está mi reloj?
  3. ¿Dónde está reloj míos?
  4. ¿Dónde están mi reloj?
 13. Co znamená tvá ruka na mé (ruce)?

  1. ¿Qué significa el mano tuyo sobre el mío?
  2. ¿Qué significa la mano tuya sobre mi?
  3. ¿Qué significa tu mano sobre el mío?
  4. ¿Qué significa tu mano sobre la mía?
 14. Vaše problémy mě nezajímají.

  1. Las problemas suyas no me interesan.
  2. Los problemas suyos no me interesa.
  3. Los problemas suyos no me interesan.
  4. Sus probleme no me interesan.
 15. Ta jeho snoubenka je velmi pěkná.

  1. La novia su es muy bonita.
  2. La novia suya es muy guapa.
  3. Suya novia es muy guapa.
  4. Una novia suya es muy guapa.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) a, 4) a, 5) c, 6) b, 7) d, 8) a, 9) b, 10) c, 11) b, 12) b, 13) d, 14) c, 15) b
Přepis bublinkové nápovědy: