Rozkazovací způsob záporný

Vydáno dne 31.01.2013

Ve španělštině se rozlišuje rozkazovací způsob na kladný (čti! utíkej!) a záporný (nečti! neutíkej!) Každý se totiž tvoří jinak. V tomto článku je vysvětleno, jak se tvoří ten negativní imperativ.Rozkazovací způsob záporný

Již dříve tu byla řeč o kladném rozkazovacím způsobu, článek si můžete prohlédnout zde. Kromě tohoto způsobu musíme ve španělštině rozlišovat i záporný rozkaz, protože ten se tvoří jinak. Ukážeme si to na příkladech:

¡lee! je kladný rozkaz pro druhou oso bu jednotného čísla - (TY) čti!

Pokud bychom chtěli říci záporný rozkaz od tohoto - nečti! asi by nás jednoduše napadlo postavit před sloveso záporku no: ¡no lee! To je ovšem špatně. Správný tvar totiž bude ¡no leas!

¡hablad! je druhá osoba množného čísla - rozkaz osobám, kterým tykáme s významem mluvte! Záporný rozkaz ale nebude ¡no hablad! nýbrž ¡no habléis!

Někteří pozornější si všimli, že u záporného rozkazu dochází ke změnám samohlásek, tak jak tomu bylo u třetích osob obou čísel v rozkazovacím způsobu kladném: hable Ud. lean Uds.

Takže, jak to tedy je?

Pro záporný rozkaz používáme vlastně tvarů subjunktivu přítomného času sloves, to znamená, že se koncovky daných tříd mění. První třída -AR se mění na -ER a druhá třída společně se třetí -ER,-IR se zase naopak mění na -AR. Opět tedy budeme využívat následujícího pravidla:

a-e

V přehledných tabulkách jsou tedy vypsány tvary rozkazu první, druhé i třetí třídy:

1.slovesná třída - vzor hablAR
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
¡no hable!
¡no hablemos!
2.
¡no hables!
¡no habléis!
3.
¡no hable!
¡no hablen!

 

2.slovesná třída - vzor comER
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
¡no coma!
¡no comamos!
2.
¡no comas!
¡no comáis!
3.
¡no coma!
¡no coman!

 

3.slovesná třída - vzor punIR
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
¡no puna!
¡no punamos!
2.
¡no punas!
¡no punáis!
3.
¡no puna!
¡no punan!

V souvislosti s tím můžeme použít i rozkaz kladný pro první osobu množného čísla, kde bude stejná změna:

¡hablemos!
¡comamos!
¡punamos!

Přepis bublinkové nápovědy: