Test general #4

Vydáno dne 24.05.2009

Obecný test zahrnující všechny možné gramatické jevy. Pro začátek něco jednoduchého. 1. Žije v Praze

  1. Está en Praga
  2. Existe en Praga
  3. Vive en Praga
  4. Vivió en Praga
 2. Dříve žila v Madridu, teď žije v Praze.

  1. Antes existe en Madrid, ahora vive en Praga.
  2. Antes vivía en Madrid, ahora existe en Praga.
  3. Antes vivía en Madrid, ahora vive en Praga.
  4. Vive en Praga, ahora vivía en Madrid.
 3. Vždycky zpívala krásně, včera zpívala hrozně.

  1. Siempre cantaba fantásticamente, pero ayer cantó terriblemente.
  2. Siempre cantaba maravillosamente, pero ayer cantaba horriblemente.
  3. Siempre cantó maravillosamente, pero ayer cantaba terriblemente.
  4. Siempre cantó maravillosamente, pero ayer cantía horriblemente.
 4. Je v Praze

  1. Es de Praga.
  2. Es en Praga.
  3. Está en Praga.
  4. Vive en Praga.
 5. V Brně je mnoho hotelů.

  1. En Brno están muchos hoteles.
  2. En brno son muchos hoteles.
  3. Están muchos hoteles en Brno.
  4. Hay muchos hoteles en Brno.
 6. Neměl jsem hlad.

  1. No tendría hambre.
  2. No tenía hambre.
  3. No tenía hombre.
  4. No tuvo hombre.
 7. Nemluv a jez!

  1. ¡No habla y come!
  2. ¡No hablas y come!
  3. ¡No hables y come!
  4. ¡No hables y comes!
 8. Je z Dánska.

  1. Es de Dinemarca.
  2. Es de la Dinemarca.
  3. Está de Dinemarca.
  4. Está de la Dinemarca.
 9. Přijdu v 6 hodin ráno.

  1. Vendré a las seis de la mañana.
  2. Vendría a las seis de la mañana.
  3. Venga a las seis de la mañana.
  4. Voy a vender a las seis de la mañana.
 10. Přijď v pět!

  1. ¡Ven a las cinco!
  2. ¡Venga a las cinco!
  3. ¡Venid a las cinco!
  4. ¡Vienes a las cinco!
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) a, 4) c, 5) d, 6) b, 7) c, 8) a, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: