Falsos amigos en inglés #2

Vydáno dne 08.03.2022

Pokračování falsos amigos de inglés, čili slov, která se velmi podobají anglickým, ale mají odlišné významy.ARENAARENA

Anglické ARENA má význam shodný s češtinou – aréna, stadion. Může na základě své grafické podobnosti plést se španělským homografem ARENA, které však znamená písek.

Nicméně aréna jako taková, “zápasiště”, se ve španělštině řekne také ARENA

_____________­________________________­________________________­_________

(TO) ATTENDATENDER

Anglické TO ATTEND znamená účastnit se, navštěvovat, kdežto španělské sloveso ATENDER má význam pečovat, starat se.

Pro význam “zúčastnit se něčeho” či “navštěvovat” ASISTIR (A)

_____________­________________________­________________________­_________

BODYBODA

Anglické BODY patří k základním slovíčkům a nese význam tělo, španělské slovo BODA má význam svatba

Pro význam “tělo” používáme ve španělštině slovo CUERPO

_____________­________________________­________________________­_________

BOMBERBOMBERO

Anglický výraz BOMBER se váže na válku a boj – znamená bombardér, podobně vypadající španělské slovo BOMBERO má význam hasič

Abychom vyjádřili “bombardér” ve španělštině, většinou použijeme (dvě) slova: (AVIÓN) BOMBARDERO

_____________­________________________­________________________­_________

CAMPCAMPO

Z angličtiny se výraz CAMP dostal i k nám, znamená kemp. Španělské CAMPO má zcela jiný význam, a sice venkov, pole

Slovo “kemp” je ovšem velmi podobné CAMPAMENTO

_____________­________________________­________________________­_________

COMMODITYCOMODIDAD

Anglický výraz COMMODITY značí komoditu, má tedy stejný význam jako u nás. Španělský výraz COMODIDAD znamená však pohodlí

Slovo “komodita” se ve španělštině řekne MERCANCÍA

_____________­________________________­________________________­_________

DESPERATEDESPERTAR

Hledali-bychom výraz pro zoufalý v angličtině, bylo by to patrně slovo DESPERATE. Španělsky podobné slovo DESPERTAR(SE) je sloveso a nese význam vzbudit (se)

Hledali-bychom výraz pro "zoufalý ve španělštině, potom by to bylo slovo DESPERADO

_____________­________________________­________________________­_________

DISGUSTDISGUSTO

Slovo DISGUST je ve španělštině výraz pro odpor, znechucení. Španělské DISGUSTO znamená však soužení, nepříjemnost

Pro “odpor” ve španělštině použijeme slova ASCO

_____________­________________________­________________________­_________

DIVERSIONDIVERSIÓN

Slovo DIVERSION je v angličtině rozšířené jako rozptýlení, odvedení pozornosti (může ale jako v rámci rozptýlení znamenat i zábavu). Ve španělštině je DIVERSIÓN slovo, které sice může znamenat rozptýlení, ale spíše z hlediska zábavy, což jsou hlavní významy: zábava, záliba, pobavení

Pro odvedení pozornosti nebo rozptýlení tohoto druhu se používá výraz DISTRACCIÓN

ECONOMICSECONÓMICOS

Mírně matoucí by mohlo být anglické podstatné jméno ECONOMICS s významem ekonomika a španělské přídavné jméno ECONÓMICOS, které znamená levný, hospodářský

Protože se jedná o internaciona­lismus, který je podobný v mnohých jazycích, “ekonomika” je ve španělštině ECONOMÍA

_____________­________________________­________________________­_________

ESTATEESTADO

Anglické ESTATE je výraz pro majetek. Mohl a může být matoucí se španělským ++ESTADO+ s významem stav nebo stát

Pro slovo “majetek” se ve španělštině používá například PROPIEDAD nebo BIENES

_____________­________________________­________________________­_________

EXITÉXITO

Velmi často dochází k záměně anglického EXIT – východ se španělským ÉXITO – úspěch

Pro slovo “východ” se ve španělštině používá SALIDA

_____________­________________________­________________________­_________

INJURYINJURIA

Anglické slovo INJURY znamená zranění. Španělské INJURIA nese význam urážkapotupa

Kdybychom chtěli říci španělsky “zranění”, zvolili bychom slovo LESIÓN.

_____________­________________________­________________________­_________

(TO) INTRODUCEINTRODUCIR

Anglické INTRODUCE má význam představit. Vedle toho španělské INTRODUCIR má z latiny význam zavést, uvést, vložit.

Pro vhodný ekvivalent k anglickému významu “představit” bychom nejspíše zvolili sloveso PRESENTAR.

_____________­________________________­________________________­_________

LECTURELECTURA

Anglické slůvko LECTURE znamená přednáška. Španělský dvojník LECTURA znamená četba.

Pro “přednášku” se ve španělštině dá použít slovo CONFERENCIA

_____________­________________________­________________________­_________

LENTILLENTILLA

Zatímco pro luštěninu v angličtině čočka se užívá výrazu LENTIL, španělsky podobný výraz LENTILLA znamená také čočku, ale kontaktní čočku

Pro “čočka” se ve významu luštěnina používá LENTEJA

_____________­________________________­________________________­_________

PARADEPARADA

Zatímco i české slovo paráda má stejný původ jako anglické PARADE s významem přehlídka, španělské slovo PARADA je odvozeninou od slovesa parar a znamená zastávka.

Chceme-li vyjádřit slovo přehlídka ve španělštině, použijeme výrazu DESFILE

_____________­________________________­________________________­__

PETROLPETRÓLEO

Velmi časté anglické slovíčko PETROL, znamenající benzin, palivo, nelze ledabyle zaměňovat se španělským PETRÓLEO. To má význam ropa.

Pro “benzin” se užívá GASOLINA případně i pro naftu NAFTA

_____________­________________________­________________________­_________

SUCCESSSUCESO

Kromě toho že mají odlišný význam, slova SUCCESS – úspěch a španělské SUCESO – událost, příhoda mají i odlišnou výslovnost C.

Úspěch ve španělštině vyjádříme pomocí slova ÉXITO

_____________­________________________­_________________________

(TO) SUPPORTSOPORTAR

Závěrem ještě dvě slovesa. A sice anglické SUPPORT s významem podpořit, podporovat. A vedle toho španělské SOPORTAR – to znamená snést, vydržet

Jako vhodný španělský ekvivalent pro “podpořit, snést” můžeme využít například slova APOYAR

Překlad:
 1. Písek na této pláži je velmi žhavý.
 2. V té aréně kdysi bojovali gladiátoři.
 3. Každý lékař by se měl starat o svého pacienta.
 4. Minulé léto jsem navštěvoval jazykovou školu.
 5. Frederico García Lorca napsal tragédii Krvavá svatba.
 6. Lilly má nádherné tělo.
 7. Hasiči měli problém s uhašením požáru.
 8. Bombardéry zničily historické centrum.
 9. Měli jsme vilku na venkově.
 10. Každý rok jsme jezdili na letní tábor.
 11. To můžete udělat v pohodlí domova.
 12. Burza je míst, kde se obchoduje různými komoditami.
 13. Budím se každé ráno v šest.
 14. Kvůli tomu, co udělal, musel být velmi zoufalý.
 15. Jaké nepříjemnosti, které jsem cítil, když mi řekli, že jsem zadržený!
 16. Znechucení je jednou ze sedmi univerzálních emocí.
 17. Jestliže se chceš smát, být šťastný – bavit se, budeš muset najít nějakou zábavu.
 18. Rozptýlení není chybou pozornosti.
 19. Ekonomická aktivita je důležitá pro všechny země světa.
 20. Ekonomie je společenská věda, která se zabývá výrobou, distribucí a spotřebou zboží a služeb.
 21. Česká republika je demokratický stát.
 22. Majetek mého šéfa je na prodej.
 23. Je pravdou, že svalnatí muži jsou u žen úspěšnější.
 24. Právě jsem viděl ceduli s nápisem “VÝCHOD”
 25. Promiňte mi tu urážku.
 26. Mnoho z nich mělo zranění hlavy.
 27. Ředitel zavede změny, budo-li potřeba.
 28. Dovolte mi představit mou ženu Helenu.
 29. Studenti se vrátili ke své četbě.
 30. Jak šla přednáška?
 31. Má sestra vidí velmi špatně. Bude potřebovat koupit kontaktní čočky nebo brýle.
 32. Nemusíš vařit čočku předtím, než ji dáš do polévky.
 33. Madridská radnice rozšiřuje systém zastávek.
 34. Na začátku bude přehlídka pro děti.
 35. Produkce ropy a plynu permanentně roste.
 36. Bez paliva je auto nepoužitelné.
 37. Včera v noci se mi přihodila paranormální příhoda.
 38. Během svého bádání měl úspěch
 39. Člověk nemůže vydržet tolik utrpení.
 40. Miluji svou ženu. Vždy mě podporovala.
Přepis bublinkové nápovědy: