Nepravidelná slovesa: O-UE-U

Vydáno dne 27.04.2014

Další skupinou sloves se zěmnou kmenové hlásky jsou slovesa, která mění O na UE v přítomném čase indikativu a subjunktivu a imperativu. Kromě toho však mají další změnu v minulém čase jednoduchém na U.Slovesa se změnami kmenových samohlásek O-UE-U

Doposud jsme měli slovesa, která mění kmenovou samohlásku O na UE pouze v subjunktivu a indikativu přítomného času, popřípadě imperativu. Kromě takové skupiny je ještě další, která mění dále kmenovou samohlásku v minulém čase jednoduchém na úplně jinou hlásku, tentokráte U. Pojďme se na tuto skupinu podívat.

Pro začátek nebude na škodu připomenout si, jak je to se skupinami se změnou O na UE:

O (UE)

Do této skupiny patří například sloveso CONTAR TTT

Oznamovací způsob přítomného času

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
CUENTO
CONTAMOS
2.
CUENTAS
CONTÁIS
3.
CUENTA
CUENTAN

Spojovací způsob přítomného času

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
CUENTE
CONTEMOS
2.
CUENTES
CONTÉIS
3.
CUENTE
CUENTEN

Rozkazovací způsob kladný

¡Cuenta!

¡Cuente Ud.!

¡Contad!

¡Cuenten Uds.!

Rozkazovací způsob záporný

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
NO CUENTE
NO CONTEMOS
2.
NO CUENTES
NO CONTÉIS
3.
NO CUENTE
NO CUENTEN

Jak si můžeme všimnout, ke změně dochází vždy u jednotného čísla a třetí osoby množného čísla.

Tato slovesa bývají ve slovníku značena (UE)

Ostatní časy mají zcela pravidelné:

Podmiňovací způsob přítomný: contaría, contarías, contaría, contaríamos, contaríais, contarían

Souminulý čas: contaba, contabas, contaba, contabamos, contabais, contaban

Budoucí čas: contaré, contarás, contará, contaremos, contaréis, contaran

Minulý čas jednoduchý: conté, contaste, contó, contamoc, conasteis, contaron

Minulý čas složený: he contado, has contado, ha contado, hemos contado, héis contado, han contado

Subjunktiv minulého času jednoduchého: haya contado, hayas contado, haya contado, hayamos contado, hayáis contado, hayan contado

apod.

Tak a teď něco nového:

O (UE,U)

Tato slovesa mají změnu kmenové samohlásky O na UE stejně jako ta předchozí:

Jako vzor můžeme použít například sloveso DORMIR TTT

Oznamovací způsob přítomného času

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
DUERMO
DORMIMOS
2.
DUERMES
DORMÍS
3.
DUERME
DUERMEN

Spojovací způsob přítomného čas

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
DUERMA
DURMAMOS
2.
DUERMAS
DURMÁIS
3.
DUERMA
DUERMAN

Rozkazovací způsob kladný

¡Duerme!

¡Duerma Ud.!

¡Dormid!

¡Duerman Uds.!

Rozkazovací způsob záporný

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
NO DUERMA!
NO DURMAMOS!
2.
NO DUERMAS!
NO DURMÁIS!
3.
NO DUERMA!
NO DUERMAN!

Kromě předešlých změn však mají ještě jiné, první z nich je v minulém čase jednoduchém:

Minulý čas jednoduchý

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
DORMÍ
DORMIMOS
2.
DORMISTE
DORMISTEIS
3.
DURMIÓ
DURMIERON

Změna se tedy projevuje jen u třetích osob obou čísel a je to změna na U. Proto i zápis O-UE-U.

Protože se subjunktiv souminulého času tvoří od tvaru třetí osoby množného čísla slovesa minulého času jednoduchého (viz tabulka výše), bude celé toto časování také nepravidelné:

Subjunktiv souminulého času

Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
DURMIERA
DURMIÉRAMOS
2.
DURMIERAS
DURMIERAIS
3.
DURMIERA
DURMIERAN
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
DURMIESE
DURMIÉSEMOS
2.
DURMIESES
DURMIESEIS
3.
DURMIESE
DURMIESEN

Závěr

Přepis bublinkové nápovědy: