Španělsko 10

Vydáno dne 01.03.2013

Další, v pořadí již desátý test zkoušející vaše znalost španělských reálií. 1. Ve kterém roce byla založena Real Academia Española (Španělská Královská akademie)?

  1. 1713
  2. 1741
  3. 1994
  4. jiné
 2. Do jaké jazykové větve patří baskičtina?

  1. do jiné
  2. germánské
  3. románské
  4. ugrofinské
 3. Ve kterém z uvedených měst není metro?

  1. Bilbao
  2. Cádiz
  3. Sevilla
  4. Valencia
 4. první text psaný kompletně v kastilštině

  1. Cantar de Mío Cid
  2. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
  3. Fuente Ovejuna
  4. žádné
 5. Ve kterém městě sídlí pivovar Cruzcampo?

  1. Barcelona
  2. Madrid.
  3. Málaga
  4. Sevilla
 6. Která z následujících možností nenese název městské čtvrti Madridu?

  1. Centro
  2. Nervión
  3. Retiro
  4. Salamanca
 7. Co je to churriguerismus?

  1. Nic. Pojem je vymyšlený.
  2. Slavnosti (konzumují se při nich všemožné druhy churros)
  3. Španěly vymyšlený výraz pro demenci
  4. vrcholný styl baroka
 8. Do jakého moře se vlévá Ebro?

  1. Atlantský oceán
  2. Biskajský záliv
  3. Středozemní moře
  4. Vlévá se do jiné řeky, nikoli do moře
 9. Který koncern vlastní automobilku SEAT?

  1. Daimler AG
  2. Fiat
  3. General Motors
  4. Volkswagen
 10. Který z uvedených pojmů není spojen se Španělskem?

  1. hispanistika
  2. iberistika
  3. iberoamerikanistika
  4. lusitanistika
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) b, 4) a, 5) d, 6) b, 7) d, 8) c, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: