Interpunkce

Vydáno dne 20.05.2022

Teoreticky zaměřený test na pravidla psaní interpunkce 1. Po oslovení v dopisech a písemné korespondenci následuje

  1. bez interpunkce
  2. čárka
  3. dvojtečka
  4. tečka
 2. Pro vložení doplňující informace do věty tak, aby byla tato informace oddělená, se používá

  1. nic
  2. uvozovky
  3. vykříčník
  4. závorky
 3. Chceme-li smysl věty nebo celku ponechat v nádechu ironie, pochybnosti či jiné emoce nedokončenou, použijeme

  1. čárku
  2. dvojtečku
  3. otazník
  4. tři tečky
 4. Pro uvození každého mluvčího do dialogu se po stránce grafické používá

  1. čárka
  2. nic
  3. pomlčka
  4. tečka
 5. Pro naznačení zvýšení hlasu či žádosti ze strany mluvčího se používá

  1. otazník
  2. pomlčka
  3. uvozovky
  4. vykřičník
 6. Pro odmlku v textu delší než je čárka, ale zároveň kratší než tečka se používá

  1. čárka
  2. mezera
  3. středník
  4. tečka
 7. Chceme-li ve větě, kde je již více vět odděleno čárkami, oddělit přehledněji nějaké další, případně oddělit tyto věty na větší tematické celky, použijeme

  1. čárku
  2. středník
  3. tečku
  4. uvozovky
 8. Čárka před porque nám říká, že vedlejší věta s porque je příčinou té první. V takovém případě je následující věta správně: He comprado carne, porque en el frigorífico no hubo nada.

  1. ano, čárka je zde správně
  2. čárka tam být může, ale nemusí
  3. ne, čárka zde nebude
  4. věta nedává smysl ani s čárkou, ani bez ní
 9. Chceme-li nějakou část textu vypustit (především v odborných pracích) a zároveň na tuto skutečnost poukázat, použijeme

  1. dvojtečku
  2. otazník v závorce
  3. tři tečky v závorkách
  4. závorky
 10. Je-li ve větě přímá řeč, která je ukončena, a tudíž ohraničena uvozovkami, tečka se píše

  1. nikam
  2. před i za uvozovky
  3. před uvozovkami
  4. za uvozovky
Správné odpovědi: 1) c, 2) d, 3) d, 4) c, 5) d, 6) c, 7) c, 8) c, 9) d
Přepis bublinkové nápovědy: