Neosobní tvary sloves - infinitiv

Vydáno dne 10.07.2016

Neosobní či neurčité tvary slovesa jsou ve španělštině tři – infinitiv, gerundium a příčestí. Vyznačují se tím, že se nedají ohýbat. Mohou fungovat jako jiné slovní druhy či vyjadřovat určité činnosti a stavy. V tomto článku se podíváme na infinitiv.Infinitiv (Infinitivo)

Infinitiv (někdy též neurčitek) nevyjadřuje osobu (já, Vy, ony,…), číslo (jednotné-množné), způsob (oznamovací, rozkazovací, spojovací, podmiňovací) ani čas (přítomný, budoucí, minulý,…). Jedinou věcí, kterou vyjadřuje, je rod – činný a trpný, př. ABANDONAR TTT *1 x SER ABANDONADO TTT *2 . Infinitiv není nijak obtížná látka, tento článek je spíše shrnutím než výkladem, protože toho není mnoho k vysvětlování.

Dělí se na :

Jednoduchý je v základním tvaru – ABANDONAR, COMER, PUNIR (zakončení podle slovesné třídy: -AR, -ER, -IR)

Složený infinitiv se tvoří z příčestí daného slovesa a infinitivu slovesa haber: HABER ABANDONADO, HABER COMIDO, HABER PUNIDO (HABER + -ADO, -IDO)

Viditelný rozdíl můžeme vidět u následujících vět:

Siento no poder venir al trabajo. TTT *3

Lituji, že právě v tuto dobu nemohu přijít do práce. Ovšem mohl bych tam jít, je to v mé vůli.

Siento no haber podido venir al trabajo. TTT *4

Složený (minulý) infinitiv označuje předčasnost/ne­uskutečněné přání. Nemohl jsem do práce a už to nezměním, už se to stalo a nyní s tím nic nenadělám.

 

Funkce:

Infinitiv funguje v podstatě stejně jako v češině.

K infinitivu se mohou připojovat zájmena:

Zpodstanělý infinitiv

Stejně jako v jiných jazycích (francouzština, němčina, angličtina, aj.), i španělština nabízí možnost zpodstatnění infinitivu. V češtině je takové slovo vyjádřeno podstatným jménem slovesným, např: číst – čtení, pracovat – pracování, pohybovat se – pohybování se

Ve španělštině nedochází k žádné úpravě slova: leer – el leer TTT *22 , trabajar – el trabajar TTT *23 , moverse – el moverse TTT *24

Takovéto “podstatné jméno”, které vzniklo, má VŽDY mužský rod. Zpodstatnit se dají i zvratná slovesa (viz moverse)

Určité zpodstatnělé infinitivy nabyly plnohodnotného významu, nevyjadřují tedy slovesné podstatné jméno, ale klasické podstatné jméno, např. cantar – el cantar TTT *25 poder – el poder TTT *26

   
Překlad:
 1. opustit
 2. být opuštěný
 3. Lituji, že nemohu přijít do práce.
 4. Lituji, že jsem nemohl přijít do práce.
 5. Je vhodné zvolit
 6. Je nutné vykonat
 7. Je dobré vědět
 8. Budu muset odejít.
 9. Nemohl by kouřit.
 10. Slyšeli ji telefonovat
 11. Cítím se být opuštěn.
 12. nechat čekat
 13. rozplakat
 14. Co dělat?
 15. nekouřit
 16. kouřit(kouření) zakázáno
 17. Děti, jdeme(pohyb)!
 18. učili jsme se vyslovovat
 19. šel bych pracovat
 20. zapomněl jsem přijít
 21. Je mi líto, že ji nemohu vidět
 22. číst – čtení
 23. pracovat – pracování
 24. pohybovat se – pohybování se
 25. zpívat – zpěv
 26. moci – moc, síla
Přepis bublinkové nápovědy: