Základní Informace

Vydáno dne 06.03.2012

Seznámení a informace o kurzu ‚Španělština pro začátečníky‘Základní informace Mapa Kurzu

<h2> Informace o kurzu</h2>

Vážení návštěvnící našich stránek, příznivci tohoto webu, zájemci o španělský jazyk!

Vítejte v naší nové rubrice vytvořené pro naprosté začátečníky, kde se budete moci učit španělštinu krok za krokem a pomalu se tak nořit do tajů tohoto překrásného románského jazyka. Jelikož naše stránky fungují už přes dva roky, a ne se zanedbatelnou návštěvností, dali jsme na Vaše výzvy a rozhodli se spustit kurz pro začátečníky. Tento kurz se bude neustále aktualizovat a doplňovat. Jedná se o náročný projekt, na který je potřebné vynaložit mnoho úsilí a času – nezlobte se prosím, že jeho vývoj je poněkud zdlouhavý.

Kurz je zcela zdarma, stejně jako celé naše stránky. Vedle článků vydaných v rámci tohoto projektu můžete proto najít mnoho dalších doplňujících informací, výkladů gramatiky, testů, ad. v ostatních rubrikách. Český trh je poměrně chudý na učebnice a výukové programy španělského jazyka a některé učebnice nejsou zcela vhodné pro začátečníky. Doufáme tedy, že uvítáte tento kurz buď jako hlavní zdroj informací a poznatů nebo jako doplnění již nabytých znalostí.

Kapitoly budou koncipovány podle obtížnosti a frekventovanosti užítí slovní zásoby a gramatiky – začneme tedy tím, co požíváme v každodenním životě (představování, popis, cesta) a budeme obtížnost stupňovat. Základním cílem tohoto kurzu je dovést Vás na úroveň A1 společného evropského rámce.

Kromě gramatické části (s testy sloužícími k osvojení a vštípení naučené gramatiky) a slovní zásoby (uzpůsobené pro četnost použití) obsahuje kurz i praktickou část, tj. příběh dvou španělských přátel – Santiago a Mario – kteří vás kurzem budou provázet a probranou gramatiku se slovní zásobou společně s Vámi proberou

Velice důležitá je ovšem také Vaše zpětná vazba. Prosíme proto všechny, aby jakékoliv komentáře, připomínky, prosby, stížnosti a žádosi sdělovali formou e-mailu nebo soukromé zprávy autorům kurzu.

Děkujeme a přejeme mnoho štěstí v odhalování tajů španělského jazyka,

Marek Vondruška & Jakub Kadrnožka

Přepis bublinkové nápovědy: