Povolání

Vydáno dne 12.12.2012

V tomto článku si řekneme, jak někomu sdlit, že „pracujete jako…“ a vyčteme si několik povolání.<hr> kurz <hr>

Jak se zeptat na povolání

¿Qué es usted? TTT *1 ¿Qué eres? TTT *2

¿Cuál es su profesión? TTT *3 ¿Cuál es tu profesión? TTT *4

¿En qué sector trabaja usted? TTT *5 ¿En qué sector trabajas? TTT *6

¿Qué hace usted? TTT *7 ¿Qué haces? TTT *8

Jak odpovědět

Soy..... TTT *9

Povolání v takovémto případě používáme bez členu, např soy obrero TTT *10, somos cocineros TTT *11,…

Trabajo de..... TTT *12

A nyní několik typů povolání:

Překlad:
 1. Čím jste?
 2. Čím jsi?
 3. Jaké je vaše povolání?
 4. Jaké je tvé povolání?
 5. V jakém oboru pracujete?
 6. V jakém oboru pracuješ?
 7. Co děláte?
 8. Co děláš?
 9. Jsem…
 10. jsem dělník
 11. jsme kuchaři
 12. Pracuji jako…
 
abogado - právník, advokát
BrE
/aβo'gaðo/

noun - Persona que toma parte en tribunales. Su trabajo es conectado con derecho.

bombero
bombero - hasič
BrE
/bom'bero/

noun - Persona que apaga fuego.

camarero
camarero - číšník
BrE
/kama'rero/

noun - Persona que nos puede servir en restaurantes, hoteles, cafeterías, etc.

cocinero
cocinero - kuchař
BrE
/koθi'nero/

noun - Persona que cocina para los demás.

conductor
conductor - řidič
BrE
/konduk'tor/
AmE
Přehrát

noun - Hombre que ganarse la vida manejando un automóvil.

estudiante
estudiante - student
BrE
/estu'ðjante/

noun - Hombre que visita una escuela o universidad para aprender.

médico
médico - lékař, doktor
BrE
/'meðiko/

noun - Hombre que cura a los demás.

 
obrero - dělník
BrE
/oβ'rero/

noun - Trabajador manual.

policía
policía - policista
BrE
/poli'θia/

noun - Persona que tiene la obligación de guardar.

profesor
profesor - profesor, učitel
BrE
/profe'sor/

noun - Persona que enseña, en general en una universidad.

vendedor
vendedor - prodavač
BrE
/bende'ðor/

noun - Hombre que trabaja en una tienda detrás de la caja.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

Přepis bublinkové nápovědy: