Anteayer / antes de ayer / antier

Vydáno dne 17.02.2022

Už jste se jistě někdy setkali se slůvkem anteayer. Ale co takové antes de ayer nebo dokonce antier? Nejedná se o chybu nebo slangové výrazy?Předevčírem

Jedná se o poměrně frekventované slovíčko ve slovníku každého pokročilého, ale i začínajícího studenta španělštiny. Máme zažité, že se překládá jako:

anteayer

Protože existují i jiné výrazy, které mají stejný význam a píšeme o nich dále, je na místě zmínit, že právě toto slovo je nejrozšířenější a nejdoporučovanější.

Anteayer fui a Praga para visitar una ciudad antigua. TTT *1

Anteayer había estudiado y ayer pasó el examen. TTT *2

Jedná se o spojení příslovcí ANTES a AYER, kde u prvního dochází k apokopě (odpadnutí koncové hlásky -S): Antes+ayer → anteayer. Nabízí se zde ale myšlenka, že by se “předevčírem” dalo vyjádřit i opisem:

antes de ayer

Toto vyjádření je také správně a můžeme ho používat dle libosti. Nesetkáme se s ním ovšem tak často z důvodu moderního trendu ekonomiky jazyka, a tedy zkracování a šetření času – obrat je v porovnání s anteayer dlouhý. Lze

Antes de ayer fui a Praga para visitar una ciudad antigua. TTT *3

Antes de ayer había estudiado y ayer pasó el examen. TTT *4

V hovorové španělštině rozhodně dáme přednost kratší formě, ale v psaném projevu se nám může tento opis hodit, pokud se chceme vyhnout častému opakování slov.

antier

Ještě méně často narazíme na formu, která je používaná spíše v Latinské Americe a zapadá stále více do lidové a venkovské mluvy. Jedná se o pozůstatek latinského sousloví pro “předevčírem”:

ANTE (antes) + HERI (AYER)

Tento výraz se doporučuje nepoužívat, nicméně je dobré ho znát, protože se s ním můžeme setkat v některých literaturách Mexika a dalších zemí Ameriky.

Lo vi antier. TTT *5

Překlad:
  1. Předevčírem jsem jel do Prahy abych navštívil starobylé město.
  2. Předevčírem studovala a včera udělala zkoušku.
  3. Předevčírem jsem jel do Prahy abych navštívil starobylé město.
  4. Předevčírem studovala a včera udělala zkoušku.
  5. Viděl jsem ho předevčírem.
Přepis bublinkové nápovědy: