Přídavná jména #1

Vydáno dne 26.09.2012

Jak vypadají přídavná jména ve španělštině, na které pozici jsou a jak je poznáme?
Kurz

Přídavná jména 1


U přídavných jmen je to podobné jako u podstatných. Mohou být zakončena na písmena, která nám napomáhají určit rod, ale mohou být zakončena i tak, že jsou shodná pro oba dva rody.

Postavení


Narozdíl od češtiny stojí přídavná jména většinou ZA podstatným jménem, které rozvíjí:

el hombre feliz TTT , la mujer guapa TTT , el día nuevo TTT , la amiga joven TTT

Existují i postavení před, ale o těch si povíme později.

Shoda


Přídavná jména se musí s podstatnými shodovat v rodě i čísle (lekce 2)

el hombre viejo x el hombre vieja
EL HOMBRE = MUŽ je rodu mužského, proto i přídavné jméno bude v mužském rodě. Nemůže být v ženském.

Příklady


el árbol alto TTT

la ciudad bonita TTT

la chica morena TTT

una noche negra TTT

un chico rubio TTT

el chico joven TTT

la chica joven TTT

Přepis bublinkové nápovědy: