Slovesa na -AR - přítomný čas

Vydáno dne 10.09.2012

První slovesná třída a její časování v přítomném čase.

Přítomný čas #1


Ve španělštině existují tři slovesné třídy. Rozlišujeme je podle zakončení v infinitivu, a to: -AR (1.třída), -ER (2.třída) a -IR (3.třída). V tomto článku se podíváme, jak se vytváří a časuje první třída v přítomném čase.

Nejprve musíme získat kmen slovesa a to tak, že odtrhneme infinitivní koncovku -AR.

Habl je tedy kořen slovesa. k němu následně připojujeme následující koncovky, v závislosti na osobě a čísle:

Časované sloveso bude tedy vypadat takto:

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. HABLO TTT HABLAMOS TTT
2. HABLAS TTT HABLÁIS TTT
3. HABLA TTT HABLAN TTT

Přízvuk je na druhé slabice od konce s výjimkou druhé osoby množného čísla, kde je značen graficky a je na koncovce:

Hablo / ** *** /
hablas / ** **** /
habla / ** *** /
hablamos / * **** *** /
habláis / * **** ** /
hablan / ** **** /

Příklady:


Hablo con él. TTT

¿Dónde trabajas? TTT

Él toma un vino tinto. TTT

Ella limpia la casa. TTT

¿Cómo se llama usted? TTT

(Nosotros) hablamos checo y inglés. TTT

¿Vosotros viajáis en metro, muchachos?. TTT

¿Qué roban? TTT

Ustedes no roban, ¿verdad? TTT

 
Přepis bublinkové nápovědy: