Korida

Vydáno dne 11.04.2012

Co to korida vlastně je, jak tato tradice vznikla a jak probíhá? To vše o tomto kontroverzním zvyku naleznete v tomto článku.BÝČÍ ZÁPASY - LA CORRIDA

Historie

Korida patří k jednomu ze základních elementů španělské kultury. Její počátky sahají až do dob starověkého Řecka, kde na ostrově Kréta "bojovali" urostlí mladíci s býky, nechali se vozit na jejich rozzuřených bedrech a předváděli své umění přežít tváří v tvář s takovým zvířetem. Stále diskutovanou otázkou je, jak se tento zvyk dostal na Iberský poloostrov, ale je pravděpodobné, že ho tam přinesli Římané poté, co dobyli Krétu (Římané i Řekové měli zálibu v soubojích mužů se zvířaty).

Od té doby se býčí zápasy neustále vyvíjely, tedy staly se spíše záležitostí bohatých vrstev obyvatelstva a souboj už neprobíhal muž versus býk, nýbrž muž na koni versus býk. Tedy až do doby, kdy byl tento zvyk zakázán králem Filipem V. v osmnáctém století. Poté začali matadoři býčí zápasy na vlastní pěst v různých městech. Korida tak nabývala na oblibě nejenom v řadách šlechticů, ale i v řadách obyčejného lidu. Postupem času se začaly budovat arény (Plaza de toros), jako matadoři se začali prosazovat i lidé z obyčejných vrstev a začínají se formovat první pravidla (tauromaquias). K mnohým dopomohl Francisco Romero, matador, který ještě zažil býčí zápasy na koních. Tento slavný muž zavedl tři akty koridy a představil světu muletu. Celý jeho rod pak dotvářel další pravidla, vnuk Costarillo přišel s drážděním červeným šátkem (verónica) a zásahem býka v běhu (volapié).

Mimoto, v osmnáctém století se vyvinuly dva směry - baskicko-navarrský a andaluský.

Tauromaquia

Lid se nakonec přiklonil k andaluské verzi, nicméně z baskicko-navarrské jako jediný prvek zůstali právě banderillos, kteří jsou součástí druhého aktu koridy. Jakmile ale zvítězila andaluská verze, vyvinuly se z ní další dva podsměry, pojmenované podle hlavních měst jejich uplatňování - sevillano (Sevilla) a rondeño (Ronda)

Že lze oba tyto směry skloubit a využít v praxi, dokázel ve třicátých letech devatenáctého století patrně nejznámější matador oné doby - Paquiro. Do té doby korida upadala, neboť se konala válka o Pyrenejský poloostrov, někdy také válka o španělskou nezávislost (jedna z napoleonských válek). Paquiro sám byl nazýván "Napoleonem toreadorů." Od té doby se korida, jak ji známe dnes, již moc nezměnila.

Fakta

Je nutno podotknout, že býci chovaní pro koridu mají plnohodnotný život. Jsou vybíráni jako mláďata a pečuje se o ně s úctou. Se stejnou úctou (pro někoho to může být pohoršení) je býk z koridy odtažen - spřežením. Tento jev je projevem úcty k býku, nikoli opak. Stejně lze porovnávat život býků chovaných pro koridu s životem býků chovaných na maso. Jak říkají Španělé - v koridě má býk možnost bojovat do poslední chvíle o svůj život (ano, je pravdou, že než se k němu dostane matador, je už silně znevýhodněn a oslaben), býk prožívá celý svůj život v prostředí jemu přirozeném a vhodném. Oproti tomu býci chovaní na maso musí žít mnohdy v příšerných podmínkách a jsou usmrceni, aniž by jim byla dána možnost o svůj život bojovat. Nerad bych zde rozpoutal válku názorů, která vzniká vždy, když se na téma korida narazí. Chtěl bych jen přiblížitchápání koridy ze strany Španělů. Je to jejich tradice, ačkoliv pro někoho velmi morbidní. I mezi samotnými Španěly je tato otázka diskutovaným tématem, v Katalánsku dokonce došlo v lednu roku 2012 k zakázání koridy, v ostatních regionech se tato tradice projednává.

 

Průběh koridy

Paseíllo

Jakmile vstoupíte do správné brány, na správnou stranu a najdete správné místo, posadíte se a můžete si vychutnávat zvláštní atmosféru. V aréně zatím několik lidí kropí písek, aby se při zápasech neprášilo. Když přijde čas, který je uveden jako počátek, mnohdy se nic neděje a začíná se o něco déle. Do arény vstupují tři toreadoři a za nimi jejich družiny (cuadrillas), celá skupina se nazývá procesí (paseillo). Představují se nám tak všechny osoby, které nějakým způsobem přijdou do styku s býkem.

Zcela vpředu jedou alguacillos, kteří vykonávají příkazy prezidenta koridy (presidente). Ten zahajuje zápasy, ohlašuje další dějství. Alguacillos například předávají ceny či přebírají od prezidenta klíče od kójí.

Alguacilillos


Jsou následováni matadory (matadores). Ti jdou vedle sebe a jsou srovnaní podle let své služby, ten, který je toreadorem nejdéle jde vpravo (z pohledu proti), druhý v pořadí jde vlevo a služebně nejmladší jde uprostřed.
Jako další jdou banderillos, tři vedle sebe a tři pro každého matadora, takže devět. Jejich pořadí opět záleží na služebním stáří matadorů. První tři patří ke služebně nejstaršímu, jako poslední jdou ti, kteří patří k toreadorovi služemně nejmladšímu.
Banderillos jsou následováni pikadory (picadores), dvěma muži na koních pro každého matadora a každý z nich má jednoho býka (ztn. šest pikadorů - šest býků). Pořadí je stejné jako u banderillos.
Pikadoři jsou následování svými pomocníky v červených košilích - monosabios. Jejich úkolem je pomáhat pikadorovi, stane-li se něco neočekávaného.

Picador


Téměř poslední jdou areneros. Ti se starají o povrch arény před každým zápasem, tzn. kropí ho vodou, zametají a urovnávají.
Poslední článek procesí tvoří mulilleros, muži vedoucí koňské spřežení se třemi koňmi, které po zápase odtahují býka z arény.

Mulilleros

 

Tercio de varas

V této části je býk provokován banderillos i matadorem samotným. Probíhá vystoupení s pláštíkem (suerte de capote), kde se toreador seznamuje s býkem a jeho charakterem. Pláštíky jsou dvoubarevné, jedna strana je zlatá, druhá má odstín růžové. Býk střídavě útočí na muže, kteří ho pomocí pláštíků dráždí a snaží se, aby se býk pohyboval jen milimetry od nich. Posléze přichází jeden ze dvou pikadorů (druhý čeká na dalšího býka). Jeho kůň má zakryté oči a chráněné tělo před útokem býka, který je nevyhnutelný. Jakmile se býk pokouší porazit koně, pikador mu zabodne dlouhou tyč, na jejímž konci je hrot, do míst mezi šíjí a bedry (morillo). Je to proto, aby byl býk oslabený a toreador měl v boji s ním výhodu.

Tercio de banderillas

V této části, jak již název napovídá, přicházejí na řadu banderillos. Ti zabodávají malé bodce (banderillas) ze dřeva do býkova hřbetu. Banderillos jsou tři a každý má dva bodce. Tento proces býka rozzuří, ale zároveň oslabí.

Banderillos

Tercio de muerte

V této části dochází k hlavní konfrontaci býka s matadorem. Ten předvádí vystoupení s muletou (suerte de muleta), která je vždy sytě červená. Čím blíže si matador drží býka u sebe, čím blíže ho kolem sebe vodí, tím lepší hodnocení. Oceňují se ladné pohyby a vzdálenost býka od toreadora. Kromě mulety si matador bere i meč, který musí býkovi zabodnout do oblasti morillo, aby ho pokud možno jediným bodnutím usmrtil. Podle toho, jak jeho vastoupení zapůsobilo na diváky může dostat ucho či oháňku. Nebo také nic. Býk je následně přivázán k mulilleros a odtažen za potlesku diváků z koridy pryč.

Mulilleros

Korida je nejrozšířenější na jihu Španělska, v celé Andalusii, v oblasi kolem Madridu a v podstatě od Madridu níže. Na severu jí od devatenáctého století ubývalo až téměř vymizela, přibližně od Madridu nahoru. V Katalánsku byla zakázána v roce 2012, stejně jako na Kanárských ostrovech v roce 1991.

Sevilla

 

 

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: