SER - cvičení

Vydáno dne 08.06.2012

Doplňte správný tvar slovesa SER (přítomný čas).

Jsem Čech.
Yo ___________________________(1) checo.

Oni jsou ze Španělska.
Ellos ___________________________(2) de España.

Jste sudenti?
¿Vosotros ___________________________(3) estudiantes?

Ona je má matka.
Ella ___________________________(4) mi madre.

A on je můj otec.
Y él ___________________________(5) mi padre.

Jsme dívky.
___________________________(6) muchachas.

Ty jsi z Německa?
¿Tú ___________________________(7) de Alemania?

Petr je starý.
Pedro ___________________________(8) viejo.

Ty dívky jsou hezké.
Las chicas ___________________________(9) bonitas.

Martin a Carmen jsou z Madridu.
Martín y Carmen ___________________________(10) de Madrid.

Nejsem světlovlasý.
No ___________________________(11) rubio.

Nejsi vysoký.
No ___________________________(12) alto.

Já a můj bratr jsme z Prahy.
Yo y mi hermano ___________________________(13) de Praga.

Jste moc milý.
Usted ___________________________(14) muy amable.

Vy jste jejich matky?
Ustedes ___________________________(15) sus madres?

Správné odpovědi: 1) soy ; 2) son ; 3) sois ; 4) es ; 5) es ; 6) somos ; 7) eres ; 8) es ; 9) son ; 10) son ; 11) soy ; 12) eres ; 13) somos ; 14) es ; 15) son
Přepis bublinkové nápovědy: