Národnosti (Evropa)

Vydáno dne 08.03.2014

Slovní zásoba na téma obyvatelé (evropských států). 
albanés - albánec
BrE
/alβa'nes/

noun -

 
alemán - Němec
BrE
/ale'man/

noun -

 
austríaco - Rakušan
BrE
/aws'triako/

noun -

 
belga - Belgičan
BrE
/'belga/

adjective -

 
bielorruso - Bělorus
BrE
/bjelo'ruso/

noun -

 
búlgaro - Bulhar
BrE
/'bulgaro/

noun -

 
croata - Chorvat, Chorvatka
BrE
/krɒ'ata/

noun -

 
danés - Dán
BrE
/da'nes/

noun -

 
eslovaco - Slovák
BrE
/eslo'βako/

noun -

 
esloveno - Slovinec
BrE
/eslo'βino/

noun -

 
español - Španěl
BrE
/espa'ŋol/

noun -

 
estonio - Estonec
BrE
/es'tonjo/

noun -

 
finlandés - Fin
BrE
/finlan'ðes/

noun -

 
francés - Francouz
BrE
/fran'θes/

noun -

 
griego - Řek
BrE
/'grjego/

noun -

 
húngaro - Maďar
BrE
/'ungaro/

noun -

 
checo - Čech
BrE
/'tʃeko/

noun -

 
inglés - Angličan
BrE
/in'gles/

noun -

 
irlandés - Ir
BrE
/irlan'ðes/

noun -

 
italiano - Ital
BrE
/ital'jano/

noun -

 
latvio - Lotyš
BrE
/'latβjo/

noun -

 
lituano - Litevec
BrE
/litu'ano/

noun -

 
macedonio - Makedonec
BrE
/make'ðonjo/

noun -

 
moldavo - Moldavan
BrE
/mol'ðaβo/

noun -

 
neerlandés - Nizozemec
BrE
/neerlan'ðes/

noun -

 
noruego - Nor
BrE
/no'rwego/

noun -

 
polaco - Polák
BrE
/po'lako/

noun -

 
portugués - Portugalec
BrE
/portu'ges/

noun -

 
rumano - Rumun
BrE
/ru'mano/

noun -

 
ruso - Rus
BrE
/'ruso/

noun -

 
serbio - Srb
BrE
/'serβjo/

noun -

 
sueco - Švéd
BrE
/'sweko/

noun -

 
suizo - Švýcar
BrE
/'sujθo/

noun -

 
ucranio - Ukrajinec
BrE
/u'kranjo/

noun -

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

Přepis bublinkové nápovědy: