Paella de mariscos

Vydáno dne 26.07.2016

Článek z oblasti gastronomie o paelle s mořskými plody spolu s receptem.Paella je gastronomický symbol Španělska. Tradiční se připravuje z mořských plodů – paella de mariscos – nebo z drůbeže a králíka – paella valenciana. Dnes se podíváme na paellu z mořských plodů. Tradičních receptů je dnes již mnoho, každá restaurace, rodina může paellu připravovat po svém. Tento pokrm získla svůj název podle charakteristické pánve (paella je pojem označující mělkou pánev bez rukojeti), na které se jídlo připravuje. První zmínky se objevují v oblasti Valencie, proto je verze s kuřecím, krůtím a králičím masem nazývána paella valenciana (někdy souhrnný název pro paellu). Recept jako takový prochází v průbehu staletí mnohými modifikacemi, první zmínky jsou již z osmnáctého století.

Paella de mariscos 

Ingredientes para cuatro personas:

Preparación:

Paella de mariscos nebo také paella marinera je patrně populárnější než verze s drůbeží a králičím masem. V různých koncích Španělska se připravuje jinak, odlišně, podle tajných receptur.


Některá zrádná slova z receptu:

sepia vs. calamar

Obě slova popisují hlavonožce. Rozdílnost mezi nimi je v jejich tělesné stavbě. Calamar může však ozačovat jak sépii, tak oliheň. Pro lepší názornost jsou níže obrázky – vlevo sepia, vpravo calamar.

Calmar Sepia

pimiento vs. pimentón vs. pimienta

Pimiento je paprika coby zelenina, známe žlutou, bílou, červenou i zelenou. Tento výraz označuje jak rostlinu, tak i plod, zřídkakdy koření. Pro papriku jako koření se používá pojmu pimentón – mletá paprika. Může být dulce TTT nebo picante TTT. Pimienta je označení pro pepř.

cuchara vs. cucharada vs. cucharón vs. cucharilla

Cuchara je slovo používané pro lžíci, která je součástí příboru, kterou jíme. Cucharada je oproti tomu lýíce ve smyslu měrné jednotky. S tímto pojmem se v receptech setkáme často. Cucharón je naběračka, cuchillo je nůž a cucharilla je kávová lžička.

pez vs. pescado

Pez je ryba plovoucí v moři nebo v řece, kterou můžeme třeba chytit. Pescado je označení pro rybu, kterou máme na talíři a je určena tedy ke konzumaci.

almeja vs. mejillón

Almeja je škeble a mejillón je slávka. Pro paellu většinou mořští živočichové. Jejich rozdíl je v zabarvení, velikosti a výskytu.

Přepis bublinkové nápovědy: