Falsos amigos en alemán #1

Vydáno dne 02.03.2022

Již jsme si probrali několik slov, takzvaných „falešných přátel“, která se mohou plést pro jejich podobnost v obou jazycích, v angličtině. Dnes se podíváme na některá zrádná slova v němčině.ALTALTO

Německý výraz ALT je adjektivum s významem starý a díky tomu, že je velmi podobný španělskému adjektivu ALTO, může dojít ke špatné interpretaci. Španělský výraz ovšem znamená vysoký.

Přídavnému jménu “starý” ve španělštině nejlépe odpovídá VIEJO

_____________­________________________­________________________­_________

ARTARTE

Německé ART má pramálo společného se španělským slovem ARTE. V prvním jazyce znamená druh, typ, v tom druhém to je umění

Pro “druh” je ve španělštině internacionální slovo TIPO nebo také CLASE

_____________­________________________­________________________­_________

BALANCEBALANCE

Další dvojicí jsou homografy. Německý výraz BALANCE znamená (stejně jako v češtině) balanc, rovnováha, kdežto španělská verze BALANCE má ekonomický význam bilance, rozvaha

Pokud budeme španělsky vyjadřovat “rovnováhu”, pak použijeme slovo EQUILIBRIO

_____________­________________________­________________________­_________

DESSERTDESIERTO

Někdy se v začátcích může plést dvojice německého DESSERT, což je i u nás dezert, a španělského DESIERTO s významem poušť

Pro slovo “dezert” máme ve španělštině výraz POSTRE

_____________­________________________­________________________­_________

DIRIGENTDIRIGENTE

Zatímco německé DIRIGENT je dirigent, který stojí v čele orchestru, španělské DIRIGENTE je označení vedoucí nebo vůdce nějaké skupiny, spolku, atd.

Pro “dirigenta” ve španělštině máme slovní spojení DIRECTOR DE ORQUESTA

_____________­________________________­________________________­_________

FAMOSFAMOSO

Německý výraz FAMOS označuje něco famózního, báječného. Ve španělštině v hovorové řeči tomu může být také tak, ale obvykle se s výrazem FAMOSO setkáváme jako s proslulý nebo známý

“Báječný” nebo “famózní” můžeme (pomineme-li hovorové famoso) španělsky vyjádřit například výrazem ESTUPENDO

_____________­________________________­________________________­_________

GYMNASIUMGIMNASIO

Jelikož máme s německým jazykem společnou historii (Rakousko-Uhersko), máme i mnoho společných výrazů v jazyce. Dalším takovým je GYMNASIUM, které označuje typ střední školy – gymnázium. Španělská verze má se střední školou pramálo společného, protože GIMNASIO znamená tělocvična

Ve Španělsku mají jiný systém vzdělávání, proto “gymnáziu” může odpovídat několik výrazů, např. INSTITUTO nebo LICEO

_____________­________________________­________________________­_________

HORRENDHORRENDO

Vedle německého výrazu HORREND s významem horentní, enormní je ve španělštině slovo podobně vypadající – HORRENDO, ale se zcela jiným významem – hrůzostrašný, ošklivý

Pro “horentní” bychom ve španělštině sáhli nejspíše po výrazu ENORME, případně INMENSO

_____________­________________________­________________________­_________

INVESTIERENINVESTIR

Tato dvojice slov přímo nabádá k vzájemné shodě, ale není tomu tak. Německé INVESTIEREN díky příponě poukazuje na slovo cizího původu a má význam investovat. Španělské INVESTIR je odvozenina od slovesa vestir a znamená úvést do úřadu

Pro “investovat” se používá zcela jiného slovesa, a sice INVERTIR

_____________­________________________­________________________­________

KOLLEGIALCOLEGIAL

V němčině je výraz KOLLEGIAL přídavným jménem s významem kolegiální. Ve španělštině se jedná též o přídavné jméno COLEGIAL, ale s významem školský nebo vysokoškolský

Přídavné jméno “kolegiální” je ve španělštině SOLIDARIO

_____________­________________________­________________________­_________

LEERLEER

Opět tu máme dva homografy (stejně vypadající slova), která mají zcela jiné významy, ba dokonce nejsou ani stejnými slovními druhy. Německý výraz LEER znamená prázdný, jedná se tedy o přídavné jméno. A španělský výraz LEER je sloveso v infinitivu a znamená číst

“Prázdný” je ve španělštině například výraz VACÍO

_____________­________________________­________________________­_________

LABORLABOR

Další dvojice homografů nás může zmást daleko více. Německé podstatné jméno LABOR znamená laboratoř, kdežto španělské podstatné jméno LABOR znamená práce nebo činnost

Výraz “laboratoř” bychom ve španělštině vyjádřili jako LABORATORIO

_____________­________________________­________________________­_________

MANTELMANTEL

A další dva homografy. Německý MANTEL je výrazem pro plášť, například proti dešti. Španělský výraz MANTEL znamená ubrus

“Plášť” coby ekvivalent k německému Mantel je ve španělštině AB­RIGO

_____________­________________________­________________________­________

MUNDMUNDO

MUND je německý výraz pro ústa. Vedlo toho španělské MUNDO znamená něco zcela jiného – svět

Pro “ústa” budeme používat ve španělštině slovo BOCA

_____________­________________________­________________________­________

PATRONEPATRONO

Německý výraz PATRONE by se někdy mohl plést se španělským výrazem PATRONO. V prvním případě se jedná o ženský rod a význam patrona, náboj, v případě druhém jde o význam patron. Nutno podotknout, že v němčině existuje také, již řídce používané der Patron TTT *29

Pro “náboj” či “patronu” máme ve španělštině výraz CARTUCHO

_____________­________________________­________________________­_________

PRESSEPRESA

Podobnost mezi německým výrazem PRESSE s významem tisk a španělským slovem PRESA může svádět k záměně, ovšem druhé znamená kořist

Pro “tisk” máme nemálo podobný výraz PRENSA

_____________­________________________­________________________­_________

REFERENTREFERENTE

Ačkoliv je německé podstatné jméno REFERENT velmi podobné španělskému výrazu REFERENTE, první znamená, jako v češtině, referent a druhé je přídavné jméno s významem týkající se…

Pro “referenta” můžeme ve španělštině použít například slovíčka SECRETARIO, OFICIAL nebo FUNCIONARIO

_____________­________________________­________________________­_________

RESSORTRESORTE

Jako RESSORT můžeme v němčině rozumět resort coby úřad nebo také obor působnosti a v neposlední řadě z angličtiny i místo k trávení volného času. Ve španělštině výraz RESORTE znamená pružinu

Pokud se budeme bavit o rezortu coby “komplexu pro volný čas”, bude výraz španělsky také RESORT (jedná se o anglický internacionalis­mus), ale pokud se budeme bavit o významu “úřad”, pak použijeme slovo DEPARTAMENTO anebo “obor působnosti”, kde bude možné použít například slovo COMPETENCIA

_____________­________________________­________________________­_________

SAKKOSACO

I když to je málo pravděpodobné, dle statistik se chybuje i v interpretaci slov jako je německé SAKKO – sako a španělské SACO s významem pytel

Náš web se zaměřuje převážně na evropskou španělštinu, ale pro přehled si zde uveďme, že v americké španělštině existuje SACO jako výraz pro sako

“Sako” jako součást obleku je ve španělském znění CHAQUETA

_____________­________________________­________________________­_________

TAPETETAPETE

Opět tu máme dva homografy a opět si nesou zcela odlišné významy. Německý výraz TAPETE je obdobný našemu – tapeta. Španělská verze TAPETE znamená menší ubrus, dečka, zpravidla ozdobné

Pro “tapetu” používáme většinou víceslovná spojení jako PAPEL PINTADO či PAPEL MURAL

_____________­________________________­________________________­_________

Překlad:
 1. Tohleto je nejvyšší budova ve městě.
 2. Když jsem se narodil, můj děda byl již velmi starý.
 3. Jsem si jistá, že se zajímá o umění.
 4. Jaké druhy bydlení preferuješ?
 5. Má velmi kuriózní bilanci: navštívil tři pivnice za den.
 6. Buď jsi v rovnováze nebo nejsi.
 7. Antarktida je vlastně ledová poušť.
 8. Po třetím chodu přijde ještě dezert.
 9. Che Guevara byl vždy vůdčí osobností.
 10. Začínal jako houslista a teď je dirigent.
 11. Julio Iglesias je neznámější španělský zpěvák.
 12. To je přece úplně skvělé!
 13. Do posilovny musíš chodit alespoň dvakrát týdně.
 14. V květnu máš přijímací zkoušku na gymnázium.
 15. Ten nový film na motivy Stephena Kinga je mimořádně hrůzostrašný.
 16. Náklady na tento dům jsou obrovské.
 17. Současný prezident ho uvede do úřadu v dubnu 2022.
 18. Je nutné investovat do vzdělání.
 19. Líbí se ti studentský život v Bilbau?
 20. Takové chování nebylo moc kolegiální.
 21. Kde je Marianna? Je ve svém pokoji. Čte si.
 22. Dům zůstal prázdný šest let.
 23. Jsem učitel. Má práce spočívá ve vzdělávání studentů.
 24. Ten šílený vynálezce má svou tajnou laboratoř v horách.
 25. Jestliže máš skleněný stůl, budeš ho muset prostřít ubrusem.
 26. Má na sobě černý plášť.
 27. Není na světě ženy, která by mě chápala.
 28. Měla překrásná červená ústa.
 29. patron, ochránce
 30. Svatý Krištof, Rafael a Roch jsou známi jako patroni poutníků.
 31. Na zemi se válely vypálené patrony.
 32. Lev sežral svou kořist.
 33. Podezřelý mluvil s tiskem.
 34. To jsou problémy týkající se globálního oteplování.
 35. To je můj referent, pan Černík.
 36. Ty vidlice mají ve vnitřku pružinu.
 37. Úřad převezme první žena.
 38. Nevěřil, že v pytlíku nic nemá.
 39. Pod tím pláštěm nemá žádné sako.
 40. Tenhle ubrus je moc velký. Přines mi prosím tu žlutou dečku.
 41. Na tuto zeď použijeme tuhle tapetu.
Přepis bublinkové nápovědy: