Ukazovací zájmena

Vydáno dne 27.03.2022

Jednoduchý test na ověření znalosti ukazovacích zájmen.una habitación

Stojíme z pozice výhledu. Je potřeba si rozdělit místnost do tří zón – to, co je u nás bezprostředně, to co je mírně vzdáleno a to, co je v nejvzdálenější části místnosti. Podle toho pak správně určíme zájmena.

  1. ________________________ taza está en la mesa.

  2. ________________________ cómoda está situada debajo de la tele.

  3. ________________________ cómoda está debajo del dibujo.

  4. Cuál cómoda está al lado de la ventana? ________________________ .

  5. ¿En cuál cómoda hay varias cosas, por ejemplo vaso, copas, etc? En  ________________________ .

  6. ¿Cuál libro se halla en la cómoda? ________________________ .

  7. ¿Hay un sofá en el salón? Sí, ________________________

  8. Hay dos alfombras aquí. Esta aquí está debajo de la mesa y ________________________ está allí delante de la vitrina.

  9. ________________________ dibujo está en la pared.

  10. ________________________ libros están en la cómoda que se halla debajo del dibujo.

Správné odpovědi: 1) esta ; 2) esa ; 3) aquella ; 4) Aquella ; 5) ésa / esa ; 6) ese / ése ; 7) este / éste ; 8) aquella ; 9) aquel / aquél ; 10) aquellos
Přepis bublinkové nápovědy: