Největší španělské řeky

Vydáno dne 16.06.2022

¿Cuáles son los diez ríos más grandes de España? ¿Y dónde están?A ________________________________ (1)

B ________________________________ (2)

C ________________________________ (3)

D ________________________________ (4)

E ________________________________ (5)

F ________________________________ (6)

G ________________________________ (7)

H ________________________________ (8)

I ________________________________ (9)

J ________________________________ (10)

Možnosti:
  1. a) Duero
  2. b) Ebro
  3. c) Esla
  4. d) Genil
  5. e) Guadalquivir
  6. f) Guadiana
  7. g) Júcar
  8. h) Miño
  9. i) Segura
  10. j) Tajo
  1. a) Duero
  2. b) Ebro
  3. c) Esla
  4. d) Genil
  5. e) Guadalquivir
  6. f) Guadiana
  7. g) Júcar
  8. h) Miño
  9. i) Segura
  10. j) Tajo
  1. a) Duero
  2. b) Ebro
  3. c) Esla
  4. d) Genil
  5. e) Guadalquivir
  6. f) Guadiana
  7. g) Júcar
  8. h) Miño
  9. i) Segura
  10. j) Tajo
  1. a) Duero
  2. b) Ebro
  3. c) Esla
  4. d) Genil
  5. e) Guadalquivir
  6. f) Guadiana
  7. g) Júcar
  8. h) Miño
  9. i) Segura
  10. j) Tajo
  1. a) Duero
  2. b) Ebro
  3. c) Esla
  4. d) Genil
  5. e) Guadalquivir
  6. f) Guadiana
  7. g) Júcar
  8. h) Miño
  9. i) Segura
  10. j) Tajo
  1. a) Duero
  2. b) Ebro
  3. c) Esla
  4. d) Genil
  5. e) Guadalquivir
  6. f) Guadiana
  7. g) Júcar
  8. h) Miño
  9. i) Segura
  10. j) Tajo
  1. a) Duero
  2. b) Ebro
  3. c) Esla
  4. d) Genil
  5. e) Guadalquivir
  6. f) Guadiana
  7. g) Júcar
  8. h) Miño
  9. i) Segura
  10. j) Tajo
  1. a) Duero
  2. b) Ebro
  3. c) Esla
  4. d) Genil
  5. e) Guadalquivir
  6. f) Guadiana
  7. g) Júcar
  8. h) Miño
  9. i) Segura
  10. j) Tajo
  1. a) Duero
  2. b) Ebro
  3. c) Esla
  4. d) Genil
  5. e) Guadalquivir
  6. f) Guadiana
  7. g) Júcar
  8. h) Miño
  9. i) Segura
  10. j) Tajo
  1. a) Duero
  2. b) Ebro
  3. c) Esla
  4. d) Genil
  5. e) Guadalquivir
  6. f) Guadiana
  7. g) Júcar
  8. h) Miño
  9. i) Segura
  10. j) Tajo
Správné odpovědi: 1) Segura , 2) Guadalquivir , 3) Genil , 4) Guadiana , 5) Júcar , 6) Tajo , 7) Duero , 8) Ebro , 9) Esla , 10) Miño
Přepis bublinkové nápovědy: