Volver vs regresar

Vydáno dne 08.11.2022

Článek poukazující na slovesa, která se často pletou – volver a regresar.Volver & regresar

Jedná se o dvě slovesa s podobným významem ((vrátit (se), navrátit (se) )). To ovšem neznamená, že jsou libovolně zaměnitelná. V některých situacích lze používat jen jedno z nich.

VOLVER a REGRESAR

Sloveso volver a regresar se dají shodně používat, mluvíme-li o návratu či cestě zpět na určité místo. Zde jsou svým významem a užitím zaměnitelná.

Ayer volví a Brno. TTT *1 Ayer regresé a Brno. TTT *2

La semana que viene volverá a su casa. TTT *3 La semana que viene regresará a su casa. TTT *4

Se van. Mañana volverán. TTT *5 Se van. Mañana regresarán. TTT *6

Všimněte si, že vazba slovesa volver a regresar je s předložkou A

VOLVER

Sloveso volver se používá v případech opakovaných dějů a činností. V tomto případě je obligátní využití slovesa volver. Regresar by bylo gramaticky chybné. Tato vazba se obvykle pojí s předložkou A a infinitivem významového slovesa:

časovaná nebo infinitivní forma slovesa VOLVER + A + INFINITIV:

Volveremos a visitar Barcelona. TTT *7

Volvió a cometer el mismo error. TTT *8

Volver a beber. TTT *9

REGRESAR

Sloveso regresar se užívá pro návraty na určitá místa (stejně jako volver – je zaměnitelné) a pro navracení předmětů. Pokud se vrací nějaká věc či předmět, pak by obligátním slovesem mělo být právě regresar. Volver se v tomto případě nepoužívá. Vazba je zpravidla následující:

infinitivní nebo časovaná forma slovesa REGRESAR+ člen/zájmeno/de­terminant + předmět

Quisiera regresar su regalo. TTT *10

Si no te gusta el jersey, lo puedes regresar a la tienda. TTT *11

La policía me regresó a mi perro. TTT *12

Překlad:
 1. Včera jsem se vrátil do Brna.
 2. Včera jsem se vrátil do Brna.
 3. Příští týden se vrací domů.
 4. Příští týden se vrací domů.
 5. Odcházejí. Zítra se vrací.
 6. Odcházejí. Zítra se vrací.
 7. Navštívíme znovu Barcelonu.
 8. Dopustila se stejné chyby.
 9. Znovu křičet.
 10. Chtěl bych vrátit jeho dárek.
 11. Pokud se ti nelíbí ten svetr, můžeš ho vrátit do obchodu.
 12. Policie mi vrátila mého psa.
Přepis bublinkové nápovědy: