Srovnávání

ELEMENTARY Vydáno dne 10.03.2014

Zde se dozvíte jak správně používat výrazy pro srovnávání, takže třeba „tak jako“ nebo „více než“ a další.Komparace

TAN – tak
COMO – jako
TANTO – tolik
CUANTO – kolik
MÁS – více
MENOS – méně
QUE – než
DE – než (pouze kladná věta před číslovkou)

1. TANTO – CUANTO TTT

Může stát buď samostatně, pak jsou obě dvě neměnná, nebo stojí před podstatným jménem, které rozvíjejí – potom přejímají jeho rod a číslo, jako by to byla přídavná jména.

Como tanto, cuanto puedo. TTT

No puedo comer tanto, cuanto come él. TTT

No como tantas patatas, cuantas come él. TTT

2. TANTO – COMO TTT

Opět stejný případ – sklonné je ale jen tanto. Buď stojí samostatně a je také nesklonné, nebo se přidružuje k podstatnému jménu, čímž se s ním shoduje v rodě i čísle.

Como tanto como él. TTT

Como tantas patatas como él. TTT

3. TAN – COMO TTT

Oba dva výrazy jsou nesklonné.

Es tan tarde como ayer. TTT

Pedro es tan fuerte como Joaquín. TTT

4. CUANTO MÁS/MENOS – TANTO MÁS/MENOS TTT

Jsou-li před podstatným jménem(nebo před přídavným, které dané podstatné rozvíjí), pak přibírají rod i číslo. Jinak jsou nesklonná.

Cuantas más patatas como, tantas menos patatas tengo en el plato. TTT

Cuanto más como, tanto más tengo sed y tanto menos tengo hambre. TTT

5. MÁS/MENOS – QUE TTT

Neměnné tvary.

Tengo más/menos hijos que hijas. TTT

Srovnáváme-li se slovese či celou větou, používáme vazby s DE: (del que, de la que, de lo que, de los que, de las que)

Trabajamos más/menos de lo que vosotros. TTT

Comemos más/menos patatas de las que coméis vosotros. TTT

V kladné větě se QUE před číslovkou mění na DE. V záporné zůstává.

Comí más/menos de once patatas. TTT

No comí más/menos que once patatas. TTT

 


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Srovnávání

Test zaměřený na procvičení srovnávání.
ELEMENTARY

Srovnávání #2

Další test na procvičení srovnávacích výrazů, například tak jako, tolik kolik, více než, apod.
STARTER

Přídavná jména

Přídavná jména slouží ke specifikaci, k určování, k odlišování. S podstatnými jmény se shodují v rodě a čísle.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist