španělština zdarma

Srovnávání

ELEMENTARY Vydáno dne 10.03.2014

Zde se dozvíte jak správně používat výrazy pro srovnávání, takže třeba „tak jako“ nebo „více než“ a další.Komparace

TAN – tak
COMO – jako
TANTO – tolik
CUANTO – kolik
MÁS – více
MENOS – méně
QUE – než
DE – než (pouze kladná věta před číslovkou)

1. TANTO – CUANTO TTT *1

Můžou stát buď samostatně, pak jsou obě dvě neměnná, nebo stojí před podstatným jménem, které rozvíjejí – potom přejímají jeho rod a číslo, jako by to byla přídavná jména.

Como tanto, cuanto puedo. TTT *2

No puedo comer tanto, cuanto come él. TTT *3

No como tantas patatas, cuantas come él. TTT *4

2. TANTO – COMO TTT *5

Opět stejný případ – sklonné je ale jen tanto. To buď stojí samostatně a je také nesklonné, nebo se přidružuje k podstatnému jménu, čímž se s ním shoduje v rodě i čísle.

Como tanto como él. TTT *6

Como tantas patatas como él. TTT *7

3. TAN – COMO TTT *8

Oba dva výrazy jsou nesklonné.

Es tan tarde como ayer. TTT *9

Pedro es tan fuerte como Joaquín. TTT *10

4. CUANTO MÁS/MENOS – TANTO MÁS/MENOS TTT *11

Jsou-li před podstatným jménem (nebo před přídavným, které dané podstatné rozvíjí), pak přibírají rod i číslo. Jinak jsou nesklonná.

Cuantas más patatas como, tantas menos patatas tengo en el plato. TTT *12

Cuanto más como, tanto más tengo sed y tanto menos tengo hambre. TTT *13

5. MÁS/MENOS – QUE TTT *14

Neměnné tvary.

Tengo más/menos hijos que hijas. TTT *15

Srovnáváme-li se slovesem či celou větou, používáme vazby s DE: (del que, de la que, de lo que, de los que, de las que)

Trabajamos más/menos de lo que vosotros. TTT *16

Comemos más/menos patatas de las que coméis vosotros. TTT *17

V kladné větě se QUE před číslovkou mění na DE. V záporné zůstává.

Comí más/menos de once patatas. TTT *18

No comí más/menos que once patatas. TTT *19

 
Překlad:
 1. tolik – kolik
 2. Jím tolik, kolik mohu.
 3. Nemohu jíst tolik, kolik jí on.
 4. Nesním tolik brambor, kolik jí on.
 5. tolik – jako
 6. Jím tolik jako on.
 7. Jím tolik brambor jako on.
 8. tak – jako
 9. Je tak pozdě jako včera.
 10. Petr je tak silný jako Jáchym.
 11. čím více/ méně – tím více/méně
 12. Čím více brambor sním, tím méně brambor mám na talíři.
 13. Čím více sním, tím více mám žízeň a tím méně mám hlad.
 14. více než / méně než
 15. Mám více synů než dcer.
 16. Pracujeme méně/více než vy.
 17. Jíme více/méně brambor než jíte vy.
 18. Snědl jsem více/méně než jedenáct brambor.
 19. Nesnědl jsem více/méně než jedenáct brambor.


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Srovnávání

Test zaměřený na procvičení srovnávání.
ELEMENTARY

Srovnávání #2

Další test na procvičení srovnávacích výrazů, například tak jako, tolik kolik, více než, apod.
PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit španělsky JENŽ (KTERÝ)

Tápete v tom, jak správně používat “který”, “jenž” a další? Krátký, ale kompletní exkurz do tvorby a použití vztažných zájmen.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář