španělština zdarma

Výslovnost

UPPER-INTERMEDIATE

Yeísmo (a žeísmo)

Marek Vondruška | 2. 2. 2017

Vedle cecea a sesea je stále populárnější, rozšířenější jev také yeísmo, jak ve Španělsku, tak především v Latinské Americe, kde se dále výslovnost posouvala až k tzv. žeísmo, popřípadě šeísmo. Co tyto výrazy znamenají? Najdete v dnešním článku.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Ceceo a seseo

Marek Vondruška | 1. 11. 2016

Zvláštní dva jevy ve výslovnosti, které se vyskytují jen v určitých oblastech Španělska, seseo pak především v Latinské Americe.

Pokračování článku »

ALL LEVELS

Agudas, llenas, esdrújulas, sobresdrújulas, hiato

Marek Vondruška | 28. 4. 2010 | komentáře: 11

Agudas, llanas (graves), esdrújulas a sobresdrújulas, čtyři skupiny slov z hlediska polohy přízvuku, u některých přízvuk vyznačíme pomocí tilde, další slova obsahují hiato. Co to vlastně všechno znamená? Pokračování článku »

ALL LEVELS

Dvojhlásky a trojhlásky

Marek Vondruška | 1. 4. 2009

Abychom mohli správně určit postavení přízvuku na slově, je třeba znát dvojhlásky a trojhlásky, kromě toho rozeznávat, které samohlásky jsou silné a které slabé. Vše najdete zde. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Fonetická abeceda - přehled

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 6

Veškerá výslovnost, která je zde, na španělštině zdarma, zaznamenávána, je psaná dle mezinárodních norem. Jelikož se některé znaky značně liší od nám známých písmen nebo je nemůžeme odhadnout ani z anglického jazyka, je zde pro přehled tato tabulka. Pokračování článku »

STARTER

Abeceda a výslovnost

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 7

Španělština užívá latinku. Drtivá většina písmen je shodná s češtinou, objevuje se zde ovšem i několik vyjímek. Výslovnost není obtížná, jde jen o cvik. My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín nebo i z jihu Španělska – Andalusie, mají určité odlišnosti, ke kterým se později také dostaneme.

Pokračování článku »

STARTER

Přízvuk a vázání slov

Marek Vondruška | 4. 6. 2008

Ve španělštině hraje velice důležitou roli slovní a větný přízvuk. Jen na přízvuku někdy záleží význam slov. Druhou velice důležitou věcí pro správné vyjadřování je znalost vázání slov. Španělé velice často vážou slova tak, že jim mnohdy ani nemůžeme rozumět. Tím, že spojují slova, se ovšem mění i výslovnost některých písmen.

Pokračování článku »