španělština zdarma

Určení času #2 - hodiny

ALL LEVELS Vydáno dne 07.08.2008

Pokračování již načaté kapitoly o určovnání času, tentokrát specifičtějšího – hodiny.Hodiny

Pro začátek si musíme uvědomit rozdíl mezi těmito třemi pojmy:

RELOJ - LECCIÓN(CLASE) - HORA


První z nich, EL RELOJ /re'lo/*, je výraz pro hodiny, které máme na stěně, na stolku, hodiny, které vidíme na nádražích, ale i hodinky, které nosíme na ruce.

el reloj el reloj II* U slova reloj se koncové J vyslovuje velmi redukovaně až nevyslovuje


Výrazy LA LECCIÓN /lek'θjon/ nebo LA CLASE* /klase/ označují vyučovací hodinu, která může být různě dlouhá, u nás je to nejčastěji 45 minut.

V množném čísle "las classes" znamená vyučování


Konečně slovo LA HORA /ora/ popisuje hodinu jako takovou - tu, která má 60 minut. Tento výraz se používá v otázkách kolik je hodin a patřičných odpovědích.

Minuta - EL MINUTO

Vteřina - EL SEGUNDO


KOLIK JE HODIN?

Ptáme se ¿Qué hora es? (V latinské Americe je častější ptát se v množném čísle: ¿Qué horas son?)

Odpověď záleží na konkrétním čase, nicméně máme dvě možnosti, jak můžeme vyjádřit čas:

  • digitálně (např 5:49 = pět (hodin) čtyřicet devět (minut))
  • Klasicky (5:49 = za jedenáct minut šest, tři čtvrtě na šest a čtyři minuty,...)

Vyjadřování hodin pomocí digitálního času

Používáme číslovky 0-23 pro hodiny a 0-59 pro minuty. Čas oznamujeme tak, že řekneme hodinu a hned minuty. Není zde žádná spojka. V případě, že je jedna hodina, používáme jednotné číslo, jelikož JEDNA je jen jedna, a tak ji nemůžeme psát s množným číslem.

1:00 - Es la una (hora).

13:00 - Son las trece (horas).

22:00 - Son las veintidós (horas).

1:05 - Es la una (hora) cinco (minutos).

5:09 - Son las cinco nueve.

16:15 - Son las dieciseis quince.

14:22 - Son las catorce veintidós

23:30 - Son las veintitrés treinta.

1:34 - Es la una treinta y cuatro.

18:45 - Son las dieciocho cuarenta y cinco.

20:58 - Son las veinte cincuenta y ocho.

S tímto vyjadřováním se setkáme nejčastěji na nádražích, na letištích, na úřadech. Jen málokdo z náhodných okolojdoucích nám řekne kolik je hodin tímto způsobem.

Vyjadřování pomocí ručičkových hodin

Půl - LA MEDIA

media

Čtvrt - EL CUARTO
!Neplést čtvrt - cuarto se čtyřmi - cuatro!


cuarto

Stejně jako v angličtině nebo němčině se hodina rozděluje na polovinu. V první půlhodině se minuty přičítájí ke stávající hodině. (6:25 = šest A pětadvacet minut) V druhé půlhodině se minuty odčítají od nadcházející hodiny (6:55 = sedm BEZ pěti). Takže chceme-li říct, že je jedna hodina a deset minut, bude to Es la una Y diez. Pokud bude jedna hodina a padesát minut, čili do druhé hodiny bude zbývat deset minut, řekneme, že jsou dvě mínus deset minut nebo deset do dvou - son las dos MENOS diez. Používáme množné číslo, neboť je sice stále jedna hodina a padesát minut, ale my se zaměřujeme na to, že budou DVĚ hodiny.

y/menos

Pro vyjádření čtvrthodiny máme výraz cuarto (viz výše).

6:15 - Son las seis y (un) cuarto.

Je šest hodin, ke kterým přičítáme čtvrt hodiny. Bude tam tedy stávající hodina - seis.

6:45 - Son las siete menos cuarto.

V druhé polovině hodiny však už odečítáme od nastávající hodiny, protože je šest hodin a čtyřicet pět minut, další celá hodina bude sedmá - siete. Nelze napsat Son las seis menos (un) cuarto, neboť by to znamenalo, že je o celou hodinu méně - 5:45.

Celá hodina

1:00 - Es la una (hora).

5:00 - Son las cinco (horas).

17:00 - Son las diecisiete. / Son las cinco.

23:00 - Son las veintitrés. / Son las once.

Do první půlhodiny

1:01 - Es la una y uno (/un minuto).

2:10 - Son las dos y diez.

10:15 - Son las diez y cuarto. / Son las diez y quince.

17:19 - Son las diecisiete y diecinueve. / Son las cinco y diecinueve.

22:28 - Son las veintidós y veintiocho. / Son las diez y veintiocho.

Půlhodina

1:30 - Es la una y media.

7:30 - Son las siete y media.

19:30 - Son las diecinueve y media. / Son las siete y media.

Od půl hodiny do celé

9:35 - Son las diez menos veinticinco.

12:40 - Es la una menos veinte.

17:45 - Son las dieciocho menos cuarto (/ menos quince). / Son las seis menos cuarto.

20:53 - Son las nueve menos siete.

HORAS a MINUTOS v závorkách jsou uvedeny jen pro představu, v hovorové řeči se neužívají

Za lomítkem jsou v některých odpoledních časech uvedeny i další způsoby, například pro 22hodin můžeme říct - je dvaadvacet hodin nebo je deset hodin. Aby Španělé rozlišili, jedná-li se o ranní hodiny či odpolední, používají výrazy DE LA MAÑANA (pro ranní a dopolední hodiny) nebo DE LA TARDE (pro odpolední a večerní hodiny). Pro opravdu pozdní hodiny můžeme ještě použí DE LA NOCHE, stejně tak pro velmi časné ranní DE LA MADRUGADA. Obvykle záleží na subjektivním vnímání času každé osoby.

V některých úředních listinách, na pozvánkách, aj. můžeme vidět výrazy známé velmi dobře z anglického jazyka - A.M. a P.M. Výrazy pocházejí z latinského Ante Meridiem (před polednem) a Post Meridiem (po poledni) Z toho vyplývá, že A.M. má využití pro dopolední hodiny a P.M. pro odpolední. Španělsky Antes del Mediodía nebo después del Mediodía.

17:45 - 5:45 p.m. - Son las cinco cuarenta y cinco p.m. / Son las seis menos un cuarto de la tarde.

22:18 - 10:18 p.m.- Son las diez dieciocho p.m. / Son las diez y dieciocho de la tarde.

4:55 - 4:55 a.m. - Son las cuatro cincuenta y cinco a.m. / Son las cinco menos cinco de la mañana.

 

 

 Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Určování času #2

Další test na procvičení neopomenutelného jevu každodenních situací – určení aktuálního času. Vyberte správnou ze tří možností.
ELEMENTARY

Určení času #1

V následující kapitole naleznete výčet dnů, měsíců a ročních období ve španělštině.
STARTER

Určování času #1

Test zaměřený na popis času.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Určení času #2 - hodiny 5 13952 Od Marek Vondruška poslední příspěvek
před 12 lety