Ser x estar x hay #2

ELEMENTARY Vydáno dne 19.01.2009

Vyberte, které ze sloves (ser, estar, hay) se hodí do věty.En España muchas ciudades.

Madrid en Castilla.Madrid la capital de España.

A la izquierda parques.El parque Güel a la izquierda.

¿ un hotel aquí?

¿Dónde el Hotel Estrella?

de Suiza.

(Yo) Ahora en La Habana.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Ser x estar x hay

Doplňte do vět a slovních spojení správnou možnost z výběru mezi slovesy ser, estar a neosobního tvaru hay.
ELEMENTARY

SER x ESTAR

Test zaměřený na rozdíl mezi dvěma výrazy pro sloveso být.
STARTER

SER nebo ESTAR?

Krátká kapitola o tom, kdy se používá sloveso ser a kdy estar. Ačkoliv je to celkem obtížná gramatika, jelikož čeština sloveso být nijak nerozlišuje a má jen tento jeden tvar, po zažití by už nikdo neměl mít velké problémy.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Ser x estar x hay #2 2 9543 Od Dalibor Kocman poslední příspěvek
před 11 lety

Copyright 2008–2021 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist