španělština zdarma

Množné číslo #2

STARTER Vydáno dne 31.12.2009

Druhý díl zaobírající se tvorbou množného čísla, tentokrát podstatných jmen složených a podstatných jmen cizího původu.Množné číslo složených podstatných jmen

 • Obecně platí pravidla jako pro tvoření množného čísla jednoduchých podstatných jmen, koncovka -S nebo -ES se přidává k poslednímu slovu komposita:
  el ferrocarril - los ferrocarriles
  el sordomudo - los sordomudos
  el turbodinamo - los turbodinamos
  la Nochebuena - las Nochebuenas

  Čili u slov končících na samohlásku se přidává koncovka -S, kdežto k souhláskám -ES.


 • Jsou také slova, která koncovku nepřibírají. To, zda-li jsou v jednotném či v množném čísle, poznáme podle členu, který se pochopitelně mění. Taková slova mají totiž i v jednotném čísle tvar množný:
  el paraguas - los paraguas
  el cumpleaños - los cumpleaños
  el matasellos - los matasellos

 • Podstatná jména složená ze dvou slovesných tvarů tvoří množné číslo různě, nejsou určena žádná pravidla, je proto potřeba se je učit nazpaměť:
  el hazmerreír - los hazmerreír
  el vaivén - los vaivenes

Množné číslo podstatných jmen cizího původu

 • Opět se tvoří přidáním koncovky - S, -ES nebo pohou změnou členu z jednotného čísla na množné. Žádná pevná pravidla nejsou dána, ale většinou se přidává ta koncovka, která je lepší pro výslovnost.
  el dólar - los dólares
  el club - los clubs/clubes
  *el stand - los stands
  *el chófer - los chóferes
  *el sandwich - los sandwiches
  **el frac - los fraques

* U cizích slov někdy nemusí být snadné určit množné číslo, mnoho takovýchto podstatných jmen má ovšem své španělské dublety: stand - quiosco, chófer - conductor, sandwich - bocadillo, ad.
**Opět dochází ke změně hlásek kvůli zachování výslovnosti. Kdyby C zůstalo a přidalo by se -ES, výclovnost CES /θes/ by se lišila od původního koncového C /k/. Proto se C mění na QU /k/.

 • Bez přidání koncovky jsou velmi často slova latinská, původních tvarů:
  el minimum - los minimum (z latinského minimum = nejmenší)
  el superávit - los superávit (z latinského superávit = porazil, převýšil)

Přízvuk

Přízvuk je opět na stejné slabice, na jaké byl v jednotném čísle. Je-li to potřebné, musíme ho graficky označit, v opačném případě ho oproti jednotnému číslu neznačíme. U složených slov se vyskytuje jen jeden přízvuk, a to podle svých pravidel, čili na poslední či předposlední slabice od konce, pokud ne, graficky se značí (viz článek Přízvuk a vázání slov).Pokračovat můžete zde:

STARTER

Množné číslo podstatných jmen #2

Další test, ve kterém si zopakujete tvorbu množného čísla, ať už jsou Vám slovíčka známá nebo ne.
ELEMENTARY

Hromadná a pomnožná podstatná jména

Jako v jiných jazycích, ani ve španělštině nechybí podstatná jména hromadná a pomnožná. Více v dnešním článku

STARTER

Množné číslo podstatných jmen

Test určený pro zopakování a zkontrolování osvojených gramatických jevů a slovíček. Do prázdných políček pište tvar množného čísla daného slova i s jeho členem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Množné číslo #2 1 8243 Od Neregistrovaný uživatel poslední příspěvek
před 14 lety