španělština zdarma

Sloveso SER #1

ALL LEVELS Vydáno dne 25.05.2012

Sloveso SER – být a jeho časování v přítomném čase. Jeho použití.

<h1> Sloveso SER (1.část)</h1>

Ve španělštině existuje hned několik způsobů jak vyjádřit naše české “být”. Ale také ne všechny způsoby lze použít v každé situaci.Prvním a základním slovesem, který má takový význam je sloveso SER.

Používá se, jestliže vyjadřujeme:

 • STÁLOU vlastnost
 • původ
 • povolání či vztah
 • počet

Za stálou vlastnost můžeme považovat povolání i vztah. Předpokládá se, že trvají déle. Jinak se jedná o náboženská vyznání, politické smýšelní, vzhled (ale stálý!), materiál, látka (ze které je něco vyrobeno), ad.

Sloveso ser se řadí k nepravidelným, má proto zvláštní tvary:

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. SOY TTT *1 SOMOS TTT *2
2. ERES TTT *3 SOIS TTT *4
3. ES TTT *5 SON TTT *6

Přízvuk je na druhé slabice od konce (dle pravidel). Shodou okolností se jedná ve všech osobách o první slabiku:

/'soi/
/'e res/
/'es/
/'so mos/
/'sojs/
/'son/

 

<h3> Příklady:</h3>

Soy de la República checa. TTT *7

¿Eres amigo de mi hermana? TTT *8

Él es actor y ella es actriz. TTT *9

Es un coche muy caro. TTT *10

¿Es usted portugal? TTT *11

Ya somos padres. TTT *12

Vosotros sois amables. TTT *13

Son las dos menos cinco. TTT *14

Los chicos no son fuertes. TTT *15

Mis tías son Carmen y Pedra María. TTT *16

Ustedes son muy amables. ¿Son también conductores? TTT *17

 
Překlad:
 1. jsem
 2. jsme
 3. jsi
 4. jste
 5. je, VY jste – vykání
 6. jsou, VY jste – vykání
 7. Jsem z České republiky.
 8. Ty jsi přítel mé sestry?
 9. On je herec a ona herečka.
 10. Je to velmi drahý vůz
 11. Vy jste portugalec?
 12. Už jsme rodiče.
 13. Jste milí.
 14. Je za pět minut dvě.
 15. Ti chlapci nejsou silní.
 16. Mé tety jsou Carmen a Petra Marie.
 17. Vy jste velmi příjemní. Jste také řidiči?


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

SER

Patrně nejpoužívanějším slovesem každého jazyka je sloveso být. Ve španělštině patří do samostatných nepravidelných sloves, takže je potřeba se učit všechny tvary nazpaměť, neboť nemají pravidelné tvary. Článek zobrazuje tabulky s veškerými tvary slovesa.
STARTER

SER nebo ESTAR?

Krátká kapitola o tom, kdy se používá sloveso ser a kdy estar. Ačkoliv je to celkem obtížná gramatika, jelikož čeština sloveso být nijak nerozlišuje a má jen tento jeden tvar, po zažití by už nikdo neměl mít velké problémy.
ELEMENTARY

Ser x estar x hay

Doplňte do vět a slovních spojení správnou možnost z výběru mezi slovesy ser, estar a neosobního tvaru hay.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář