španělština zdarma

TENER #1

STARTER Vydáno dne 26.11.2012

Zvládáte časování slovesa tener v přítomném čase?<hr> kurz <hr>

  1. Mám problém. un problema.

  2. Máš hlad? ¿ hambre?

  3. Mají nové auto. Ellos un coche nuevo.

  4. Petra už nemá otce. Pedra ya no el padre.

  5. Máme peníze. dinero.

  6. Vy máte také peníze, pane Quijote. Usted también dinero, señor Quijote.

  7. Máte vše, děti? ¿ todo, niños?

  8. Já a Petra máme peníze. Yo y Pedra dinero.

  9. Ty ženy nemají nic. Las mujeres no nada.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Sloveso TENER #1

Sloveso TENER – mít a jeho časování v přítomném čase. Jeho použití.
STARTER

TENER

Další přehled časování sloves, tentokráte ke slovesu TENER – mít, vlastnit.
STARTER

Přítomný čas #1

První test zaměřený na zopakování přítomného času všech tří slovesných tříd.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář