španělština zdarma

Profil uživatele: Matěj Sehnal

Statistické informace

Datum registrace: 2022-04-15 10:53:42
Poslední aktivita: 2023-04-10 18:34:12
Počet článků: 4
Počet příspěvků: 2
Počet vyhodnocených testů: 1
Počet přečtených článků: 0Bc. Matěj Sehnal, MBA, DiS. byl posledním dostavším se na druhý cizí jazyk španělština na osmiletém gymnáziu, odkud odcházel s velkým náskokem. „Vyrostl“ na latinskoamerické španělštině (mexická, kubánská), úspěšně se účastnil konverzačních soutěží a odešed z gymnázia, španělštinu nezvládl zapomenout, nedokázal na ni zanevřít.

Svůj jazyk dále brousí četbou především fantasy pro mladé, při každé návštěvě španělska si doveze novou knížku. Jako studovaný ekonom využívá oboustranného synergického efektu, kdy španělsky psané zdroje a videa mu otevírají nový svět vědomostí v oblasti byznysu a ekonomie za neustálého zdokonalování úrovně španělštiny.

Jako koníček pěstuje na vysoké úrovni též angličtinu, dorozumí se katalánsky, pro absolutorium zpěvu na konzervatoři též částečně italsky. Na češtinu je pes – podporuje tradiční struktury, jako jsou přechodníky či předminulý čas, jednoduše proto, že spatřuje krásnou souvislost s ostatními jazyky. Proto chcete-li u něj studovat jazyky, umějte dobře ten svůj!

Jedním z jeho životních cílů je, byť v páru dvou Čechů – nerodilých mluvčích španělštiny, vychovat bilingvního hispanofonního potomka.

Matěj Sehnal Vás srdečně zve k četbě jeho článků!